onsdag 19 juli 2017

Om den trojanska hästen kulturmarxism och socialdemokraterna - Gästinlägg

Karin är tillbaka med ett nytt gästinlägg som förklarar hur socialdemokraterna blev ett landsförstörande extremistparti tillsammans med miljöpartiet. Något jag tidigare har skrivit om bl.a. här och här. Över till Karin:
DEN TROJANSKA HÄSTEN !
eller MARXISTERNAS inflytande på Svensk Politik !!
Efter flera splittringar inom det som tidigare var Sveriges Kommunistiska Parti, började "Trotskister" (som är en gren av Marxism) att infiltrera Socialdemokraterna.
De ville ha inflytande, och Socialdemokraterna var troskyldiga och samtidigt ivriga att behålla den politiska makten, så de blundade för att dessa "Trotskister" inte riktigt följde den tidigare Socialdemokratiska politikens agenda.
Socialdemokraterna var så självgoda att de intalade sig själva att dessa "Trotskister" hade insett att S politik var den bästa.
MEN Trotskisterna var bara ute efter INFLYTANDE och var mycket aktiva inom politiken.
------------------------------------------------
Det var främst inom SSU som de fick inflytande. De unga var mera lättpåverkade och lätta att manipulera.
Trotskisterna argumenterade med känsloargument, och struntade i fakta och verkliga förhållanden.
Trotskisterna introducerar termen "politiskt korrekt", det vill säga de som har samma politiska inställning som dom.
Trotskisterna argumenterade enligt devisen "vi mot dom" och påstod sig stå på de "förtrycktas sida". Spelade på den "svenska avundsjukan" och alla som hade det bra skulle skämmas.
Och vem ville inte få det bättre och ingen ville tillhöra "utsugarna".
* "Goda" mot "onda", där de "goda" var de som höll med Trotskisterna och alla andra var "onda".
* Folket mot den ekonomiska Makteliten.
* Kvinnan mot Mannen
* De unga välutbildade mot tidigare generationer.
* Sexuella minoriteter mot "homofober"
* "Allas lika värde" oberoende av vad man gjort eller inte gjort.
* "Värdegrund" började användas istället för "politisk inriktning".
* Västvärlden mot "tredje världen"
* De unga skulle få forma sin egen framtid utan att ta hänsyn till
"det gamla samhället".
och så vidare.....
ALLA metoder för att få sin vilja igenom var tillåtna enligt Trotskisterna, även de olagliga.
Det var de som indoktrinerade SSU till att börja med VALFUSK genom olika metoder. En annan var att springa runt på nätterna och riva ner de andra partiernas valaffischer.
Att lura sig till mera partistöd genom att manipulera medlemsregistren var en annan av deras idéer. Heder och självrespekt var av ondo.
Endast ett fåtal av SSU-distrikten blev påkomna officiellt, för de andra distrikten blev varnade av S och de rensade sina medlemsregister innan pressen kunde kontrollera dessa.
Att använda lögner och komma med direkt personangrepp på meningsmotståndare, i sin argumentation är ett kännetecken på dessa trotskister.
Personangrepp som inte behövde innehålla någon sanning.
Upprepar man ett osant påstående tillräckligt ofta så tror andra att det är sant. Är det flera som kommer med samma lögn, som tror till slut andra som inte känner till sanningen på den lögnen.
-----------------------
Men de ansåg också att INGEN fick äga mer än någon annan och att all världens rikedomar skulle delas lika. Detta oavsett om man bidrog till dessa rikedomar eller inte.
Vi i västvärlden skulle "skämmas" för att vi hade det så bra.
De ville indoktrinera andra länders politik, genom att ändra på det Svenska biståndet.
Från att ha varit ett humanitärt bistånd, till att använda pengarna som ett ekonomiskt påtryckningsmedel för att "socialisera" dessa länder. Något som Socialdemokraterna tyckte lät bra.
Socialdemokraterna som ansåg att DERAS politik var den enda rätta.
Trotskisters agenda var att sprida den Marxistiska socialismen över hela världen. Gick det inte att infiltrera och indoktrinera människor så skulle de genom olika påtryckningsmedel tvingas att rätta sig in i leden.
"Alla" skulle ha rätt till Svensk välfärd, men ingen tänkte på att andra uppfattade det som att de hade rätt till den välfärden i Sverige. De började invandra till vårt land i stora skaror.
-------------
Sammanhållning, samarbete, samförstånd för en gemensam framtid och främst DEMOKRATI var helt plötsligt inte så viktigt för Socialdemokraterna som var infiltrerade av Trotskisterna.
Att ett samhälles välstånd var beroende av att ALLA samarbetade och att alla var lika viktiga för att ett samhälle skulle kunna fungera, övergick trotskisternas förstånd.
Trotskisterna ville tvinga "folket" att rätta sig efter deras agenda, och de lyckades infiltrera socialdemokraterna så pass högt upp genom åren att de fick igenom de lagar 1975 som idag är så omstridda.
Ingen tänkte på att detta splittrade samhället. Konsekvenserna av att tvinga fram "kvotering", lagar och andra tvångsåtgärder fanns inte i Trotskisternas världsbild.
-------------------------------
Trotskisterna/Marxisterna som var emot Religion arbetade hårt för att stoppa Kyrkans inflytande i Svenska samhället.
Religionsfrihet var för dom viktigt, eller rättare sagt så ville de förbjuda religion, men där stötte de på motstånd och fick ge sig.
Ett sätt för Trotskisterna att försvaga den Svenska nationalismen var att genom att införa Mångkultur, försvaga den Svenska kulturens betydelse i landet.
Ett sätt att bryta Svenska traditioner och sätt att tänka.
Att sedan andra religioner fick fäste i Sverige ansåg Trotskisterna bara var bra. Det minskade den Svenska kyrkans inflytande på politiken och samhället.
------------------
Parallellt med infiltrationen av Socialdemokraterna så infiltrerades hela det Svenska skolväsendet. Främst inom kvinnodominerade yrken.
Hela det Svenska folket skulle "uppfostras" i ett marxistiskt tänkande.
Uppfostras till att "tycka synd om" de fattiga och "de förtryckta", vilka de nu var, för det varierade beroende på vem de pratade med och vad de pratade om.
-----------------------------------
Trotskisterna/marxisterna fick blottad tand och blev mer och mer extremistiska, och 1982 uteslöts dessa från det Socialdemokratiska partiet (uteslutningen började 1981 hos SSU)
Men deras tankar lever kvar hos den generationens sossar, även de som idag sitter i Regeringen. Och indoktrineringen i skolorna visar sig inom vårt samhälles alla områden.
Även dagens politiker inom de andra partierna är influerade av trotskisternas tankegångar, då de tillhör de som indoktrinerats i skolorna.
Det märker vi i alla KÄNSLOARGUMENT och PERSONANGREPP som de använder istället för att diskutera verklighetens sakfrågor.
Trotskisterna inom dagens Socialdemokratiska parti tog (och tar) den Svenska friheten och vårt välstånd för givet, utan en tanke på hur den är uppbyggd.
Att göra en konsekvensanalys av tidigare beslut och att göra en konsekvensanalys av de beslut de tänker fatta är inget som de tänker göra.
För i så fall skulle sossarna vara tvingade att erkänna vilka fel som gjorts och försöka rätta till dessa. Och om Svenska folket fullt ut får reda på vad de ställt till med skulle ingen längre lita på Socialdemokraterna.
Socialdemokraternas, och för den delen även de andra "etablerade partiernas" som var verksamma på 1970-talet, största FRUKTAN är att vi svenskar ska börja rota i allt gammalt och börja intresseras oss för politiska sakfrågor.
Att fler och fler Svenskar börjar vakna och inse vansinnet med dagens politik är ett sundhetstecken.
Trotskisterna lyckades INTE indoktrinera alla dagisbarn och elever.
Utan vissa barn hade den stora lyckan att ha föräldrar som lärde dom att tänka kritiskt och ta reda på fakta.
PS/ läs det Socialdemokratiska partiprogrammet från 1955 och sedan deras partiprogram från början av 2000-talet. Och se skillnaderna ! /DS
Tidigare inlägg av Karin hittar du här.

söndag 16 juli 2017

Om den samhällsomstörtande planen - Gästinlägg

Ännu ett gästinlägg av Gunnar Malmström:

Den samhällsomstörtande planen slår tillbaka!

Regeringarna Reinfeldt och Löfven har satt hela Sverige på undantag då det gäller den svenska befolkningens sociala och ekonomiska framtid, med detta menas de svenskar som lever i Sverige av i dag och även utanför landets gränser och har generationer av svenskar som förfäder.

En plan avseende undanträngning av svenska folket, svensk kultur och kulturarv är klart märkbart.

Med största sannolikhet är ett antal samhällsomstörtande svenska politiker inom 7-partiklanen väl medvetna om och verkar för att över tid helt eliminera den svenska kulturen som har ett historiskt perspektiv över ca 3000 år bakåt i tid, men knappast en framtid under rådande förhållanden.

Regeringen Reinfeldts uttalande och övriga politiker inom 7-partiklanens totala tystnad att Sverige inte tillhör svenskarna utan tillhör invandrarna är ett absolut uttalande över att svenska folket skall undanträngas över tid genom migration av folkgrupper som styrs av villkor som klart deklarerar att alla otrogna skall fördrivas alternativ elimineras.

Stefan Löfven är statsministern med regering inklusive 7-partiklanen som i dag ser de konsekvenser som migrationen från 2000 talet och fram till 2015 har resulterat i en splittrad nation år 2017.

Migrationen efter 2015 och framåt kommer att på ett ytterst påtagligt sätt under 2017 och de närmsta 5-10 åren fullständigt splittra den svenska nationen i samma riktning som i Skåne och speciellt i Malmö stad.

Malmö stad är sedan många år tillbaka en totalt splittrad och konkursutsatt stad.

Utan kommunala utjämningsbidrag och övriga bidrag på mer än 5 miljarder årligen kan inte Malmö upprätthålla basala funktioner.

En ny variant av vanstyre av nationen är det nya påfundet att flyga in tusentals migranter till norra Sverige under minst sagt tveksamma förutsättningar för de influgna migranterna.

Det finns ingen framtid för migranterna, utöver arbetslöshet, tristess och frustration.

Migranterna kommer efter hand att lämna de platser där de finns i dag efter anvisning av migrationsverket och söka sig till storstäderna och påskynda samma öde som drabbat Malmö.

Det är dessvärre endast en fråga om när och inte om, när ett antal städer har samma söndertrasade struktur och framtid som Malmö och när gränsen har passerats och det inte finns ekonomiska medel att häva problemen är anarkin en följande konsekvens.

Dessvärre finns ytterligare problem för nationen Sverige, som om ovanstående inte är tillräckligt för att fullständigt ödelägga Sverige som Nation.

Problemet heter röd-grön regering, med Stefan Löfven alternativt Annie Lööf som möjlig statsminister efter valet 2018.

Annie Lööf har inte i något avseende deklarerat avsteg för de 30 miljoner migranter som Annie Lööf anser det finns plats för inom landet Sverige. Annie Lööf med anhang inom röd-gröna-blå röran påbörjar önskedrömmen om ytterligare 30 miljoner migranter från MENA-länderna.

Med sannolikhet kommer Annie Lööfs uttalande som ett eko av Fredrik Reinfeldt att han under sina resor med flyg sett enorma arealer av Sverige som var obebott. Ett kvitto på att Fredrik Reinfeldt var och är galen, men duger uppenbarligen för Annie Lööfs ambitioner.

Annie Lööf är den verkliga vapendragaren för kvinnors rätt i samhället. Månggifte, barnäktenskap, könsstympning av flickor och ytterligare antal MENA varianter av olika former för mentalt och fysiskt våld av kvinnor.

Ett obestridligt faktum är att inom de flesta MENA-länderna existerar och frodas, kriminalitet, hedersmord, kvinnoförtryck, mängder av odemokratiska funktioner och ses som en naturlig del av samhället. Arvet från MENA-länderna tar migranterna med sig till Sverige som en del av tidigare sociala liv.

Svenska politiker har i lågmälda uttalanden i nutid mer eller mindre öppet förklarat att Sverige som nation bör inse att liknande förhållanden är att vänta inom Sverige och det bör ses som positivt utvecklande för landet och som ett mångkulturellt inslag inom nationen.

Sveriges framtid ligger i händerna på de nordiska grannländerna!

Sannolikt kommer efterhand ett stort antal svenskar flytta från landet med företag och personal. Förmågor inom samtliga infrastrukturella nödvändiga funktioner för en nations demokratiska överlevnad kommer inte att finnas kvar på grund av de nya svenskarna från MENA-länderna.

Förhoppningsvis kommer ett antal Europeiska nationer och framför allt nordiska grannländerna sätta stopp för dårarna inom svensk regering. I yttersta fall intervention i syfte att återställa demokratin.

Sveriges grannländer kommer att påverkas ytterst negativt om Sverige totalhavererar socialt och ekonomiskt.

Hundratusentals, möjligen närmare en miljon så kallade nysvenskar kommer att försöka lämna före detta nationen Sverige i olika riktningar när kassakistan är tom och anarkin slår till med full kraft.

Stängda gränser, skarpa militära gränsförband. Förbud för överflygning till Sverige över närliggande territorium. Sjövägarna blockeras på territoriella villkor inom Skagerrak, Kattegatt och hela Östersjöområdet och Bottenhavet.

Det finns en lång lista av åtgärder som kan komma att genomföras av nationer som gränsar till Sverige om så krävs för att skydda nationens säkerhet och framtid.

En bild av Sverige av i dag år 2017.

Observera ingen normal svensk kunde i sina vildaste fantasier för 20-25 år sedan föreställa sig ett Sverige som mer eller mindre laglöst till stora delar, ett land där våld och kriminalitet härskar med regeringens goda minne.

Demokratin fullständigt satt ur funktion. Det svenska folket satt på undantag av landets styrande politiker. I stort alla rättsvårdande och övriga vitala samhällsfunktioner är mer eller mindre ett fullständigt kaos.

Den svenska nationens krisförråd totalt och fullständigt utplånat och utsålt av regerande politiker i all hemlighet under närmare 30 år.

Viktiga samhällsfunktioner kommer att falla samman inom något dygn vid en eventuell kris.

Landets egen försörjnings förmåga ligger långt under 40 % i ett enklare krisläge och totalt i botten vid en långvarig kris efter ca 5-7 dygn.

Den svenska polisen och försvarets rätt att upprätthålla våldsmonopolet i syfte att upprätthålla lag och ordning är en omöjlighet och närmast obefintlig.

Svenska försvaret av nationen och Polisen fortsätter undermineras medvetet av regeringen och 7-partiklanen.

Den enda glädjen i sorgen över vårt Sverige är att siste verkliga svensken släcker ljuset för dårarna inom PK-klanen och Decembergänget.


torsdag 15 juni 2017

Om att läka Sverige och kärlek till vårt land

Sverige är idag ett splittrat och polariserat land med många medborgare som mår dåligt, eller mycket dåligt, över samhällsutvecklingen. Jag har till och med på Facebook sett avskedsbrev från människor som om de har tänkt att begå självmord.  "Jag orkar inte längre" och "tack för mig kära vänner" har varit budskapet.

I ett fall ingrep jag när jag såg vad en person skrev. Jag ringde polisen och bad dem åka hem till honom och sade att jag misstänker att han funderar på självmord. De gjorde så, och efteråt kontaktade han mig och tackade. Han sade att poliserna hade varit jättetrevliga och verkligen lyssnat på honom då han fick prata av sig. Så, vem vet vad han hade gjort om inte jag hade ringt?

Jag känner till ett annat fall från Facebook där en man faktiskt begick självmord och tog livet av sig. Han hade fru och två små barn. Anledningen var samhällsutvecklingen.

Uppdatering 2017-06-20:

Det senaste fallet inträffade 2017-06-17. Angelica Wiktor hann bli 30 år. Hon fyllde 30 år 2017-03-13 och tre månader senare tog hon tog livet av sig, sviken av samhället. Så här skriver hennes vän Jenny Karlsson på Facebook:

Rätts samhället Sveriges baksida

Detta är min vän Angelica Wiktor. I lördags skrev hon detta... 
Det var hennes vilja att detta ska spridas kampen ska fortsätta 😡☠☠☠

Våldtäktsoffer!
Ni som inte vill höra -låt bli att läsa!

Han som våldtog mig har fått en chans här i Sverige. Han bor i närheten av mig och en kompis till honom var med den kvällen. Allt skedde i mitt eget hem, det ringde på dörren sent på kvällen och jag trodde något hänt min granne som är allvarligt sjuk i cancer men nej... jag blev indragen i sovrummet där han höll fast mig och våldtog mig medan hans kompis stod i hallen. Trots anmälan, förhör, rättsmedicinsk undersökning där de fann blåmärken/skador till följd av våldtäkten, gynundersökning som bevisar samma sak, tekniker som funnit bevis i mitt hem m.m så fick jag ändå ett telefonsamtal från polisen på min 30-årsdag att han går fri i brist på bevisning... 

😭 Och, den andra mannen förföljer mig sen den dagen, han söker upp mig både via nätet i olika namn och förföljer mig personligen. Vad gör polisen? -INGET!!

Hon blev 30 år. Och nu finns hon inte mer. Hennes kamp för rättvisa tog slut bara någon timme efter detta inlägg... Hon orkade inte kämpa mer. Hon tog sitt liv. 
Vem tar ansvar för detta??

Vila i frid fina vän. Vi ses i Nangialia...


Hon skriver i ett annat inlägg från 2016-06-17:

Med det vill jag också säga att ni som väljer att INTE tro på oss som blivit våldtagna så ska ni veta att det är ett rent helvete att gå igenom förhör, gynundersökningar, rättsmedicinska undersökningar, tekniker som genomsöker ditt hem (om det skett där), allt detta känns för en våldtagen som ytterligare ett övergrepp då man tvingas blotta sin kropp och få den undersökt, fotograferad osv. Och som om det inte vore nog så går dessa våldtäktsman FRIA!! Vem drabbas, vem får skulden, vem får kämpa sig tillbaka, vem får dra hela lasset? Jo -offret!

Lyssna på journalisten Joakim Lamotte när han kommenterar Angelicas öde här.

Bakom varje liknande livsöde finns människor. Människor som mår så fruktansvärt dåligt att de väljer att ta sitt liv då de inte får stöd av samhället i en traumatisk kris som samhället själv har skapat.

Många uttrycker en önskan om att emigrera och många gör det också. Jag har svurit en ed att försvara Sverige så jag stannar då jag älskar mitt land och vill kämpa för det och försvara det.

En vän, mycket samhällsengagerad, valde att lämna Facebook för att han inte orkade längre läsa om allt som sker. Honom har jag dock kontakt med som vän och jag vet att han mår bra, och jag hyllar hans beslut. Han lyssnade på sin egen inre röst.

Oron för samhällsutvecklingen och bristen på kärlek gör människor förtvivlade, förvirrade och man upplever att ingen ansvarig lyssnar eller bryr sig om den ångest man känner.

Vad Sverige behöver akut är ett återupprättande av respekt och kärlek baserat på kristna värderingar. Något jag skev om här. Sverige har som nation också ett akut behov av förlåtelse och dialog. Något jag skrev om här i april.

Politikerna som har givits auktoritet av folket måste börja lyssna på vad folket vill, be om förlåtelse och börja agera för att fylla igen de avgrundsdjupa sprickor som bildats i samhällskroppen. Hatet måste stoppas och ersättas av förlåtelse och kärlek.

För mig kom vändningen förra året då jag tog emot Jesus i mitt liv och blev frälst. Jag skrev om det här. I det ögonblick som den Helige Ande flyttade in i mig försvann all min ångest och oro. Så stor är Guds makt. Hela mitt inre förändrades vad gäller tankar, ord och handling. Allt sker inte på en gång dock, utan förändring till ett liv som kristen är en process som tar tid. Framför allt måste man läsa Bibeln och absorbera innebörden av Guds ord, och det tar tid.

För äkta troende blir det en omvandling i sina liv. Religiösa människor har dock en religion av yttre dekorationer med inget riktigt inuti. När en person accepterar Jesus Kristus som Frälsare, är inredningen inte bara inredd, den är ny.

Så var fallet för mig.


Vid ungefär samma tid förra året släppte jag allt vad gäller inrikespolitik. Mitt politiska intresse och engagemang försvann stegvis mer och mer. Jag fann inte längre inrikespolitiken vara konstruktiv eller intressant utan allt handlar bara om globaliseringsagendan (utplåna nationalstaterna och ge storföretagen och storfinansen all makt baserat på deras vinstintressen). Politisk pajkastning har blivit accepterad norm istället för ansvarstagande politik,

Sverige upplevs av många som en politisk sandlåda där politisk opposition inte tillåts eller välkomnas (som är ett måste i en demokrati). Sverige har blivit ett skolexempel på hur en demokrati inte får fungera.

Om avståndet blir så stort som det är idag mellan de som beslutar och de som faktiskt lever i samhället, med alla problem som man upplever att politiken skapar, men struntar i, ja då växer den sociala oron, hatet och spänningarna i samhället och samhället faller sakta men säkert sönder. Jag skrev om social oro här i februari 2016 och statsförfall här i december 2016.

Den fråga som bekymrar människor mest idag är migrationspolitiken och de konsekvenser den får i samhället. Framför allt är irritationen extremt stor över migrationspolitiken som inte längre handlar om asylskäl utan om volymer.

Ju fler desto bättre uppfattar många det som, trots att det inte finns samhällsinfrastruktur eller samhällsekonomi för att klara av att ta emot alla dessa människor och integrera dem i samhället.

Hur skall man då tänka som kristen om den illegala invandring som de facto sker till Sverige? Vad säger Bibeln om olaglig invandring?

Kristna kallas för att vara medkännande och barmhärtiga gentemot främlingar och ha respekt för auktoriteter, alltså regering och riksdag. Matteus 25:35 säger:

Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig.

I Romarbrevet 13:1-7 återfinnes mycket om hur en kristen skall förhålla sig till överheten (alltså de som givits auktoritet):

1 Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom. 2 Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt, och de som gör så drar domen över sig själva. 3 Ty de styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda utan hos dem som gör det onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda, så kommer du att få beröm av den. 4 Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. 5 Därför måste man underordna sig den inte bara för straffets skull utan också för samvetets skull. 6 Det är också därför ni betalar skatt. Ty de styrande är Guds tjänare, ständigt verksamma för just denna uppgift. 7 Fullgör era skyldigheter mot alla: skatt åt den ni är skyldiga skatt, tull åt den ni är skyldiga tull, vördnad åt den som bör få vördnad och heder åt den som bör få heder.

Samtidigt säger Apostlagärningarna 5:29: Men Petrus och de andra apostlarna svarade och sade: »Man måste lyda Gud mer än människor.

Vi kristna anser att en stat måste ha en medkännande och barmhärtig invandringspolitik för så säger evangeliet. Kärlek och medkänsla för andra människor är inbyggt i de flesta av oss och något som också känns naturligt och självklart för oss. Men vi har samhällslagar som reglerar politiken och dessa lagar stiftade av riksdagen (som inte representerar partier utan folket) måste följas.

Romarbrevet 13:1-7 gör det alltså tydligt och klart att Gud förväntar sig av oss att vi lyder lagar. Det enda undantaget från detta är när en lag tvingar dig att bryta mot Guds bud (Apostlagärningarna 5:29).

Det finns ett påbud (lag) som står över allt annat för en kristen som bl.a. återfinnes i Romarbrevet 13:8-10:

8 Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. 9 Dessa bud: Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte mörda, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du skall älska din nästa som dig själv. 10 Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. 

Olaglig invandring är brott mot en offentlig lag och det finns ingenting i skriften som motsäger att en nation som har invandringslagar ser till att dessa följs samtidigt som den himmelska lagen om att kärleken är lagens uppfyllelse också följs.

Därför är det en synd och ett uppror mot Gud att olagligt komma in i ett annat land då det är ett brott mot lagen. Att tillåta att människor som kommer hit hamnar i misär och utanförskap och att konsekvenserna för medborgarna, som bor här, är ångest, oro och ökad kriminalitet är ett brott mot Guds bud om kärleken som lagens uppfyllelse, alltså en synd. Läs Nima Gholam Ali Pours artikel med titeln "Sveriges mångkulturella apartheid" här.

Vi kan alltså hitta stöd i skriften att vi är skyldiga att lyda regeringen i allt som inte är en synd men att vi tillåts uppror mot regeringen om de tillåter uppror mot Gud (rebellion against God), alltså synd.

Gud vill ha gränser och separerade tungor. Gud designade aldrig en global världsregering och utformade således begreppen separerade nationer med olika språk.

1 Mosebok 11:

1 Vid den tiden talade människorna ett enda språk. 2 När befolkningen ökade och människorna spred sig österut upptäcktes en slätt i Babylonien, som snart blev befolkad. 3-4 Folket som bodde där började tala om att bygga en stor stad med ett torn, som skulle nå upp till himlen - ett ståtligt, evigt monument över dem själva. Detta kommer att sammansvetsa oss, och hindrar oss från att bli kringspridda över hela världen, sa de. De började att tillverka stora mängder av bränt tegel och att samla jordbeck till murbruk. 5 Men när Gud kom ned för att se staden och tornet, som de höll på att bygga, 6 sa han: Om de kan klara av detta när de just har börjat utnyttja sin språkliga och politiska enhet, tänk bara på vad de ska kunna göra längre fram! Inget kommer att bli omöjligt för dem! 7 Kom, låt oss gå dit ner och ge dem olika språk, så att de inte kan förstå varandra! 8 Genom sitt handlande spred Gud ut dem över hela jorden, och då upphörde byggandet av staden. 9 Det är därför som den kallas Babel, som betyder förvirring, för det var där som Herren förvirrade dem genom att ge dem många språk och på detta sätt skingra dem över hela jorden.

Så med risk för att bli tjatig, både regering, riksdag och enskilda medborgare har ett ansvar för vårt land. Land skall med lag byggas men denna lag måste vara baserad på kristna värderingar där synd undvikes och hat inte accepteras.

Hatfulla uttalanden från statsministern mot politiska meningsmotståndare är lika illa som hatfulla uttalanden mot statsministern från enskilda medborgare. Ett samhälle där hatet tillåts växa faller sönder. Ett samhälle där kärleken till landet och folket präglar politiken, baserat på en kristen värdegrund, blomstrar.

Så Stefan Löfvén, om du läser detta så är mitt budskap till dig att du har ett ansvar. Rune Söderlund skrev om detta på min blogg i augusti 2015 i ett gästinlägg som du hittar här om du inte har läst det. Du har alltså ett jobb att göra Stefan Löfvén.

Du tillsammans med din föregångare Fredrik Reinfeldt måste be folket om förlåtelse för att er politik som ni fört i två regeringar sedan 2006 har fått så många att må så dåligt och fått sådana konsekvenser för Sverige att samhället, inklusive våra vitala samhällssystem, faller sönder.

Sveriges skuldkvot är bland de högsta i världen säger riksbankschefen i en artikel här. Detta samtidigt som medborgarna upplever att välfärden bara försämras hela tiden. Sjukvård, skola och äldrevård t.ex. blir bara sämre hela tiden. Jag skrev bl.a. om äldres situation här.

Pensionären Helena har blivit bostadslös och hon berättar att hon ibland sover hos vänner och ibland försöker sova i trapphus och busskurer och att socialtjänsten inte gör tillräckligt mycket för att hjälpa hennes situation. Läs om hennes situation här.

Hur skall Sverige klara en ekonomisk kris eller en lågkonjunktur? Hur kan Sverige tillåta att äldre svälter ihjäl eller kastas ut på gatan?

Vi måste få en positiv förändring Stefan Löfvén! Och det nu! Ansvaret är ditt!

Ni politiker är skyldiga att följa våra lagar och återupprätta respekten mellan er och folket, som snart är utplånad så som ni genomför praktisk politik. Folket är er styrelse enligt regeringsformen och ni är skyldiga att beakta folkviljan i praktisk politik. Annars begår ni en synd mot folket genom att bryta mot vår viktigaste grundlag, regeringsformen.

Du bör markera att du verkligen är ledsen över din regerings misslyckande genom att avgå och utlysa extraval så folket får göra sin röst hörd. Du måste också utlysa en folkomröstning om ett SWEXIT och följa folkviljan i denna omröstning. De flesta svenskar vill inte ha globalisering och en ny världsordning utan älskar att leva i en nation med gränser och egna lagar, precis som Gud ville ha det.

Eller varför inte lägga ned partiet Stefan Löfvén? Läs här och låt dig inspireras. Det är ändå ingen som begriper er politik idag.

Citat från artikeln:

Det finns faktiskt något som förenar tre politiska krafter som överraskat i framgång de senaste åren. Donald Trump, Emmanuel Macron och Jeremy Corbyn är alla politiker som tryckt sig fram och förbi etablerade partistrukturer. 

En konservativ amerikan som kapade det republikanska partiet, en liberal fransos som lämnade sitt parti och bildade ett nytt och en socialistisk britt som med gräsrotsrörelsens momentum bildade ett parti inom sitt eget parti och tog sig makten att agera fritt.

De som når framgångar nu är de som utnyttjar misstron mot det rådande politiska systemet och som har förmågan att spränga de partipolitiska ramarna.  

Detta skulle ju svenska socialdemokrater – och andra svenska politiker av skilda kulörer för den delen – kunna diskutera.

Ska vi verkligen ha så här många partier i vårt parlament?

Vad gör vi för fel i de gamla partierna?

Borde vi inte bara lägga ner och bygga en ny struktur?

Det är möjligt att det är för mycket begärt, att vårt hundraåriga partisystem är för trögrörligt och att för många har för mycket att förlora på förändring. Men om det nu är lärdomar från utlandet svenska politiker vill dra, måste de nog ändå börja i rätt ände.

Er politik har ju tappat allt när ni blev kulturmarxister och politiskt korrekta. Läs Jan Tullbergs analys här och förstå den cancer som förstör Sverige och som du och ditt parti är en del av, ja själva sjukdomshärden. Politisk korrekthet, a.k.a. kulturmarxism.

Och du Stefan Löfvén, SD rötter är faktiskt inte i nazismen. SD är inte heller högerextremt som du påstår här utan ett socialkonservativt parti. Under min tid i SD skrev jag om partiets politik. Läs därför här och här om hur det egentligen förhåller sig.

Sluta därför att lyssna på Henrik Arnstad. Sluta att "käbbla" Stefan, samt sprida lögner och gör något för Sverige istället! I samförstånd med oss som bor här och i samarbete med ALLA partier i riksdagen! Vi, din styrelse, har valt riksdagens sammansättning i ett allmänt val!

"May there always be love in our hearts and angels to show us where to go….."

Jag fortsätter att be för regering och riksdag att era hjärtan skall mjukna. Jag ber för en kristen väckelse i Sverige och jag lovar också att jag är beredd att prata med dig Stefan Löfvén, i förtroende om du så önskar. Jag har nog en del insikter som du skulle behöva höra. Du hittar mig på eniro.

Under tiden ber jag för dig.måndag 5 juni 2017

Om att bli uppdragen och inte tänka så mycket

När jag var i Riga på Gudstjänst i påskas fick jag ett personligt meddelande direkt från Gud. Meddelandet löd ungefär så här "kom ihåg att det var jag som drog upp dig" och "du skall inte tänka så mycket".

Detta meddelande direkt från Gud har nu sjunkit in ytterligare i mig. De flesta ser och förstår inte vilken förändring jag har genomgått sedan Jesus drog upp mig ur mörkret som jag hade stundtals inom mig då innan jag blev frälst i november 2016. Jag har skrivit om min egen resa här i tre delar.

Jag har behållit min blogg som den är som ett personligt dokument över min egen sökande resa så därför kan säkert den som vill hitta motsägelser i det jag skrev då och det jag skriver idag. Så det är inte självklart att det jag skrev då är något jag står för idag.

Att Jesus drog upp mig var naturligtvis inget jag kände av fysiskt, men andligen, oj vad det hände saker inom mig. All ångest och oro över samhällsutvecklingen försvann ögonblickligen och jag fylldes med en enorm trygghet och kärlek inom mig.

Vad Gud sade till mig i Riga i påskas var att jag fortfarande litar för mycket på mitt eget kött och tänker för mycket, och jag istället borde utveckla min kristna identitet och andlighet mera.

Sedan dess har Gud lärt mig att detta gör man genom tre saker; tanke, ord och handling, och det är den sista av dessa som är viktigast.

Att leva som kristen är en ständig process av förändring där man hela tiden skapar och förändrar sig själv i varje sekund, och det är konkreta handlingar som räknas.

Alla människor har en del av Gudsgestalten inom sig i sin själ men kunskapen om att man faktiskt är en del av Gud genom sin själ har de flesta glömt bort då man gått vilse i köttet, alltså i sina egna tankar.

Men som i allt annat måste man lära sig krypa innan man kan springa. Man måste lära sig formulera sina tankar baserat på evangeliet i Bibeln och andra källor. man måste reflektera över budskapet och absorbera sin egen tolkning inom sig. Alltså plugga och omprogrammera sig, inte bara lära nytt utan också lära bort genom att överge gamla tankemodeller.

Därför har jag flera studiebiblar som jag läser parallellt och jag kan lova att det tar tid att läsa Bibeln på detta sätt. Å andra sidan, att läsa andra lärdas tolkningar av Ordet är mycket berikande. Att läsa Bibeln utan den hjälp man får av en studiebibel och den helige ande är en utmaning. Språket och alla liknelser som speciellt Jesus använde är inte lätta att förstå annars.

När man väl har fått ordning på tankarna kommer orden ofta automatiskt. Man lär sig också genom andra människor som man träffar i sin församling och på kristna konferenser. Men den store hjälparen är den Helige Ande som fungerar som lärare i ens nya kristna liv och som talar till en inombords, ofta genom det som kallas sin intuition.

Gud vill antagligen att jag skall omsätta ord och tankar mer i handling t.ex. genom att hjälpa andra människor till frälsning genom konkret handling. Han gav mig antagligen en kärleksfull spark i baken där i Riga och sa till mig "tänk inte så mycket, gör något istället!".

Gud förde mig också ihop med min älskade Irina som jag snart gifter mig med och flyttar ihop med, och vi har pratat om olika alternativ att jobba tillsammans med konkret handling för människor och för Jesus. Min älskade Irina är en sann välsignelse från Gud och hur vi fördes samman är en historia för sig som får vänta till en annan gång.

Jag är också välsignad genom att ha hittat en fantastisk församling här i Uppsala, Uppsala evangeliska församling. Jag kommer att utöka mitt engagemang i min församling från nuvarande att bara tolka predikningar från svenska till engelska till att faktiskt predika evangeliet på gator och torg här i Uppsala men också i andra städer.

I min församling har vi en fantastisk pastor, Dag Järnmark, som har en tuff bakgrund som missbrukare och kriminell, och som inte anser att pastorsrollen på något sätt ger honom en upphöjd särställning.

Församlingens mission, att föra ut evangeliet, är något som alla kan, uppmuntras och får göra i församlingen, pastorstitel eller inte. Församlingen blir som en enda stor familj. Titta gärna på de videos som finns på vår Facebooksida (glöm inte att gilla sidan också). I många fall är det helt vanliga svenskar, medlemmar i vår församling, som förkunnar.

Jag har också andra större planer för framtiden men de processar jag med min blivande hustru Irina just nu och innan detta har "landat" riktigt så ligger jag lågt med att berätta om detta. Jag kan säga så här mycket att det handlar om att jobba i Jesu namn med alla de människor som inte får hjälp av samhället att fungera i samhället på ett bra sätt.

Sverige är ett andligt u-land som fortfarande lider av alla religiösa dogmer som dunkats in i människor sedan generationer tillbaka.

Jag förstår att människor är arga på religion och inte förstår skillnaden mellan att vara kristen och att vara religiös. Jag skrev här för två år sedan om hur kristna värderingar (förvisso ofta svavelosande religiösa) ersattes av socialismen som samhällsideologi.

Beviset har vi genom att betrakta hur svenska kyrkan har utvecklats från en kristen kyrka till en kulturmarxistisk stödorganisation åt vänsterpolitiker, främst socialdemokrater. En kyrka som kyrkklockorna har slutat att ringa i som Stefan Torssell skrev om här i ett gästinlägg på min blogg för ca ett år sedan.

Men även vanliga människor är andligt vilsna och törstar efter att få hitta hem till Herren igen. Det kan vara så att deras intellekt inte vet/förstår det, men deras själ skriker om att få återförenas med Han som Är Allt igen och därför mår många dåligt och är nedstämda och deprimerade över samhällsutvecklingen och har glömt var hjälpen finns att få.

Så vi kristna har ett stort arbete framför oss att göra tillsammans och jag förstår att Herren är otålig med mig och vill ha mer "action" från mig men också från hela Kristi kropp (alltså alla kristna).

Jag vill avsluta med att upprepa vad jag skrev här. Enda sättet att rädda Sverige är genom en kristen väckelse och genom ord och handlingar präglade av försoning, förlåtelse och kärlek.

Våra politiker är också människor och går precis som du och jag vilse i både ord och handling dagligen, och vi måste hjälpas åt att minska hatet, polariseringen och spänningarna i samhället.

Vi måste förlåta dem för vad de gjort mot vårt land och de måste svälja stoltheten och ärligt be folket om förlåtelse. Gör vi inte det så är vi dömda att gå under som samhälle. Det är inte vi och dom, det är bara vi och vi måste lösa detta tillsammans.

Men så länge människor inte förstår vad problemet är, att vi tappat kontakten med Jesus, som är vägen, sanningen och livet, så kommer ingen annan press på politikerna än krav på extraval, avgång och annat att höras. Det blir ingen förändring av detta. Allt bara fortsätter.

Förändringen som vi behöver är andlig för vi befinner oss mitt uppe i ett andligt krig mellan gott och ont, något som de flesta inte ser eller förstår. Vi som är kristna märker av attackerna mot oss och det kommer bara att bli värre. Det vet vi för det står i Bibeln. Kanske är slutstriden mycket nära som den beskrivs i Bibelns Uppenbarelsebok?

Jesus väntar på dig. Allt du behöver göra är att möta honom på halva vägen. Det är inte svårt. Hur man gör skrev jag om här. Behöver du hjälp att hitta en bra församling (för det är viktigt) så är du välkommen att höra av dig till mig.

Gud välsigne dig och tack för att du läste.

onsdag 31 maj 2017

Om yttrandefrihetens baksida

Jag skrev här om min situation där jag blivit anmäld till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd.

Då när jag skrev detta hade jag inte få se anmälan, utan först idag fick jag den delgiven.

Idag blev jag delgiven ett dokument med titeln "Underrättelse om tilltänkt avskedande" underskrivet av Carin Bratt, vice ordförande i Försvarsmaktens personalansvarsnämnd.

Jag har rätt till överläggning med arbetsgivaren om det tilltänkta avskedandet meddelas också i dokumentet och därför är nu Officersförbundet inkopplat i mitt fall.

Beskrivning av händelse som utgör grund för anmälan är följande (skriven av Anders Persson, Chef Luftstridsskolan):

Mikael Hagenbo anmäls för att han dömts för misshandel i Uppsala tingsrätt den 16 mars 2017. Domen har vunnit laga kraft. Hagenbo har även via sin blogg och på sociala medier bland annat uttryckt rasistiska åsikter. Händelserna strider mot Försvarsmaktens värdegrund och jag ser allvarligt på det inträffade. Mikael Hagenbo torde härigenom ha gjort sig skyldig till tjänsteförseelser som inte är ringa. Frågan om disciplinansvar bör prövas av FPAN.

Jag fick också idag reda på att, citat: Hagenbo placerades vid LSS med anledning av beslut från HKV/MUST. Han får inte tjänstgöra i säkerhetsskyddad befattning.

Detta har ingen berättat för mig utan jag levde i tron att jag placerades på LSS i enlighet med mina egna önskemål om att slippa pendla till Stockholm.

Den story jag har blivit delgiven handlar om att jag påstås ha alkoholproblem (trots att jag är helnykterist sedan 6 månader tillbaka) och därför befann mig i en s.k. "Rehabutredning" vars resultat har bevisat i många provtagningar att jag är det jag säger vara, helnykterist.

Jag upprepar inte allt jag tidigare skrivit om detta utan hänvisar till länk till tidigare inlägg i textens inledning.

Jag anser fortfarande att jag är oskyldig till misshandel då för mig misshandel är uppsåt att skada vilket jag aldrig har haft.

Skulden till samhället är i alla fall betald, något jag skrev om här och att någon inte kan bli straffad två gånger för samma brott följer av principen ne bis in idem.

Denna regel finns i det sjunde tilläggsprotokollet artikel 4.1 i Europakonventionen (EKMR).

Regeln innebär att om en person har blivit lagförd för ett brott, och då blivit frikänd eller dömd för brottet, så får denna person inte lagföras eller straffas på nytt i en brottmålsrättegång för samma gärning.

Enligt regeringsformen 2 kap. 19 § så gäller EKMR som svensk lag vilket innebär att principen om ne bis in idem även gäller i Sverige. Skulle jag bli avskedad för ett brott som jag redan har sonat så skulle jag alltså straffas två gånger av staten då min arbetsgivare är staten.

När dissidenter.com skrev om mitt fall så gjorde man en parallell med George Orwells bok 1984. Ni kan läsa dissidenters artikel här.

Mitt fall är bara ett fall av många och utfallet får väl visa om Sverige helt har övergivit grundlagen eller inte.

Annelie Sjöberg har jag skrivit om tidigare och är ett parallellfall (ett av många) till mig. Den alternativa nyhetssidan megafonerna har intervjuat henne. Lyssna på intervjun nedan.

Bechir Rabani på Megafonerna skriver i videons inledning:

Sedan vi startade upp Megafonerna har vi lätt in flera tips om personer som blivit av med sina jobb på grund av att de har han "fel' åsikter, eller snarare för att de haft en åsikt som avviker från den som delas av etablerad mainstream-media. Gemensamt för dessa personer är att de av denna mainstream-medla blivit brännmärkta som "högerextrema". 

Ett ord som idag är så inprogrammerat i oss alla att så fort vi hör ordet får vi panik i hela kroppen och tappar all form av rationellt tänkande. Man tar därefter avstånd från "den högerextrema" personen i fråga och det är så media och dess allianser vinner mer mark. Det är exakt så här som de begränsar yttrandefriheten.  

När Megafonerna fördjupade sig i detta ämne insåg vi hur illa det verkligen är ställt. Hur media, politiker och facken tillsammans genom svågerpolitik kväver ut den som tycker fel. 
De spelar på argumenten 'rätt värdegrund" och allas "lika värde" och kan på så sätt utöva åsiktsförtryck på en sätt som skrämmer medborgarna i Sverige till att yttra sig så som de vill. 

Svenskarna ar idag rädda att tycka och tänka som de vill.  Den vänsterorienterade samhällsstrukturen har genom mobbning och åsiktsförtryck kört över medborgarnas demokratiska rätt till att yttra sig. 

Detta har resulterat i att Sverige liknar mer och mer de länder som många av oss invandrare flydde från. l våra hemländer försvinner man spårlöst om man har fel åsikt eller för att man kritiserar regeringen och dess hantlangare.

I Sverige blir man uthängd och skrämd till tystnad genom media och deras allianser. Blir nästa steg i processen att oliktänkande försvinner spårlöst och är det ett samhälle som vi verkligen vill sträva efter?  

Megafonerna kan inte stå och se på medan Sveriges grundlagar manipuleras bakom ryggen på befolkningen. Vi har fått många tips och kommer därför dela upp olika fall över olika avsnitt. Detta for att ge varje fall lika mycket uppmärksamhet och för att inte avsnitten ska bli för långa.  

Bechir Rabani

Bechir skriver om videon:

Hör på Annelies historia, om hur hon fick sitt liv slaget i spillror p.g.a. att hon som medborgare i Sverige använde sin fulla rätt till sin demokratiska åsikt. En skrämmande syn på landets utveckling.

Hur förtrycka-argumentet "rätt värdegrund", tycks stå över de svenska grundlagarna. Nya lagar, som enbart gynnar de som har "rätt åsikt". Hur detta system belönar de mest vidriga personlighetsstörningarna i vårt samhälle. 

Där de som kör över sina medmänniskor hyllas, samtidigt som man spottar på dem som verkligen genuint bryr sig.

Reportaget är ca 50 min långt. Ja, jag vet att man ska hålla videos korta för att inte tappa tittarens intresse. Men jag vägrar att klippa bort en människas kamp, enbart för att vi är för lata och självupptagna för att bry oss. 

Det är värt varenda minut och det kommer att ge er en tankeställare. 

Hon är värd det, då hon stod upp och offrade för Sverige.

En Facebookvän som heter Annika Grahn Charmolu kommenterar denna video på detta sätt:

Sverige har numera yttrande- och åsiktsförbud. Många trakasseras och förlorar sina arbeten. (Utöver vänner och familj.)

Åsikter är farliga för det bräckliga mångkulturella bygget Sverige.

"Värdegrund" som ord och begrepp är Orwelliskt. Ordet kan associeras till något grundläggande, tryggt bärande och stabilt genom "-grund". "Värde" har via medias hållning och framställning laddat det med normkritisk hållning, liberalt och vänster.

Det ger att de som inte bekänner sig till värdegrunden anses ägna sig åt samhällsomstörtande verksamhet och som raserar demokratin och dess grundläggande idéer om mänskliga rättigheter.

Värdegrunden blir ett diktat där människor enkom kan uttrycka sig i linje med denna värdegrund. 

Begreppet är alltså en paradox. Det värdegrunden säger sig stå upp för är egentligen det den slår ner.

Värdegrunden, d.v.s. den politiska korrekthetens kontrollverktyg, är den som raserar grunden för det demokratiska samhället.

Faktum är att många svenskar har rätt att söka politisk asyl och att beviljas ett sådant i annat land utifrån FN's konventions skrivning av villkor för detta. Så mycket är det bevänt med den humanitära stormakten Sverige. Tragiskt. Sverige är därmed numera en fascistisk stat.

Uppdatering: Annelie själv skriver på Facebook 2017-06-13:

I Aktuellt igår fanns ett inslag där man diskuterade svenskarnas sjunkande förtroende för media. I inslaget nämns också Folkets Demonstration och en kvinna intervjuas och berättar att hennes förtroende för svensk media dog i samband med att hon deltog som besökare vid demonstrationen 30/1 förra året 

För min egen del dog mitt förtroende för svensk media eller fick sig åtminstone en ordentlig törn vid samma tidpunkt eller närmare bestämt den 31/1 2016. 

Det var dagen efter demonstrationen som jag själv deltagit i och där jag nästan som i chock såg det ena nyhetsreportaget efter det andra där det rapporterades om högerextremister, nazister och människor som oprovocerat gav sig på människor med annan hudfärg och annan etnisk bakgrund än svensk och slog ned dem och det ena med det tredje.

Jag trodde inte mina ögon. Jag hade ju själv varit på plats, sett och upplevt, träffat och pratat med människor och själv deltagit i egenskap av talare.

Vad jag såg på plats var några hundra människor, helt vanliga människor, arbetare, pensionärer mm som deltog i demonstrationen och lyssnade på talen som hölls. 

Alla stod lugnt och stilla och lyssnade och ingen betedde sig aggressivt på något sätt. 

Runt om oss hade polisen byggt upp som en skyddsmur bestående av ett 15-tal piketbussar som skyddade oss mot en skrikande och skränande mobb i form av motdemonstranter som betedde sig synnerligen aggressivt, skrek glåpord och gjorde allt för att störa demonstrationen. 

Utöver det fanns polishelikoptrar, ridande poliser och civila poliser vars främsta syfte var att skydda demonstranter och talare mot denna skränande och aggressiva mobb och se till att allt gick lugnt till. Det var uppskattningsvis flera hundra poliser, fler än jag någonsin sett samtidigt under hela min livstid. Inte ens den gången när jag såg Arafat utanför ett hotell i Paris var detta i närheten.

Ingenstans rapporterade media inifrån själva demonstrationen. Inga besökare eller demonstranter intervjuades. Man talade inte med någon av vare sig arrangörerna eller talarna. Inget av talen refererades eller ens nämndes vad de handlade om.

Några dagar senare blev jag tillfrågad om att ställa upp i Opinion Live för att där förklara min medverkan i demonstrationen men finner mig då i direktsändning sittandes på de anklagades bänk och får då svara på frågor om varför jag befann mig eventuellt på ungefär samma plats som några andra med tvivelaktig karaktär som jag inte ens sett och som sannolikt befann sig utanför själva demonstrationen, varför några personer kanske hade gjort något dumt kvällen innan på en tunnelbanestation jag aldrig ens varit på eller varför jag var med i den och den FB-gruppen samt vad tydligen någon annan hade sagt vid ett helt annat tillfälle som jag inte ens hade en aning om och än mindre visste vad det handlade om.

Men det som absolut fick mitt förtroende för svensk media att sjunka till mer eller mindre noll var den artikel som publicerades på Expressens debattsida den 31/1, dvs dagen efter demonstration och signerad Mona Sahlin, dåvarande nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Där pekas vi som deltog i demonstrationen ut som "drivna extremister, nazister och som män som hatar kvinnor och invandrare. Det påstås att vi "gillar våld och hatar demokrati och att vi är "fega uslingar".Av alla smått absurda och helt osannolika saker jag varit med om under min livstid tar detta absolut priset. Att bli kallad extremist, nazist, feg usling och kvinnohatare av nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism när jag kritiserar regeringen och en feminism som jag anser fokuserar på fullkomligt nonsensfrågor och helt och hållet missar de faktiska orättvisor som drabbar vissa grupper av kvinnor i Sverige, är nog tveklöst det sjukaste jag någonsin varit med om. 

På Expressen debattsida. 

Av den person som utsetts till att leda arbetet mot terrorism och extremism. Jag som har vuxit upp med arbetarklassbakgrund och röstat på (S) under större delen av mitt röstberättigade liv.

Fullkomligt sanslöst och ofattbart!

Vad är väl terrorattentat, lastbilar som kör in i folkmassor och dödar helt oskyldiga människor, handgranater som kastas mot folk, stenkastning mot blåljuspersonal och mordbränder i jämförelse med en lokalpolitiker och ersättare i en obetydlig nämnd i en liten kommun långt ifrån Stockholm och en brokig skara människor som vill framföra sin kritik mot regeringens politik?

Visserligen tar jag inte åt mig och känner mig inte träffad. Jag är inte högerextremist och inte heller rasist eller nazist. Jag är inte man och jag hatar inte kvinnor eller invandrare. Feg är jag definitivt inte.

Om Mona Sahlin tycker att jag är en usling får stå för henne. Jag avstår från att öppet skriva mitt omdöme om henne eller hur jag skulle beskriva henne efter att ha läst hennes artikel.

Ca en vecka senare blev jag kallad till möte med mina chefer och blev meddelad att jag var arbetsbefriad och skulle vara hemma i avvaktan på överläggning mellan fack och arbetsgivare. Därefter blev jag kallad till ett möte där jag fick två val: Säga upp mig frivilligt eller ställa in mig på att jag hade något ännu mer obehagligt att vänta. Jag "valde" det första alternativet. Jag fick två dagar på mig att bestämma mig, lördag och söndag.

PS! Ett tips i all välmening till Jan Helin som inte riktigt verkar förstå varför människors förtroende för media minskar. Medias uppgift är att förse människor med neutral och objektiv nyhetsrapportering. För opinionsjournalistik på politiskt färgade ledarsidor bör argumentationen vara saklig och inte handla om personangrepp utan om de faktiska sakförhållanden som man vill lyfta fram och debattera. Vidare är det medias roll att granska makthavare åt folket. Inte tvärtom, dvs granska folket åt makthavarna. DS!

Länk till inslaget i Aktuellt (börjar ca 22 minuter in i sändningen):

https://www.svtplay.se/video/14045880/aktuellt/aktuellt-12-jun-21-00-1?start=auto&tab=senaste

Länk till mitt tal på Folkets Demonstration 30/1 2016:

https://www.youtube.com/watch?v=1g5xVxzBpY8

Länk till Opinion Live:

https://www.youtube.com/watch?v=AojcbnVAN9g

Länk till Mona Sahlins debattartikel i Expressen 31/1 2016:

http://www.expressen.se/debatt/ideologiskt-drivna-extremister--inget-annat/

Därmed lämnar jag fallet Annelie Sjöberg och knyter ihop säcken i detta inlägg. Jag lägger in en länk här till mitt eget blogginlägg om den aktuella demonstrationen från 2016-01-30.

De som känner mig, Mikael Hagenbo, och har följt mig genom åren, vet att jag varken är högerextrem eller rasist. I själva verket har jag lämnat nationell politik bakom mig då jag anser att det är försent med politik då vi lever i den yttersta tiden som det står om i Bibeln.

Svensk politik inklusive höger-vänsterskalan intresserar mig helt enkelt inte längre. Det enda som kan förändra Sverige är en kristen väckelse präglad av kärlek och förlåtelse. Av denna anledning ber jag ofta för riksdag och regering.

Jag arbetar idag helt och hållet med min egen andliga utveckling och med att bygga min nya kristna identitet baserad på kärlek och förlåtelse som Gud gav oss genom sin son Jesus Kristus.

Mina viktiga kontakter idag är inte politiska utan jag bygger istället nätverk med andra kristna och frälsta människor både nationellt och internationellt.

Mitt fall är extra intressant inte bara för mig utan även för Försvarsmakten.

Hur utfallet blir kommer att visa om Försvarsmakten lever upp till sin egen värdegrund och sin egen uppförandekod, eller inte, samt om man verkligen vill göra det som jag vill göra, försvara demokratin och försvara varje medborgares rätt att tycka och yttra sig fritt.

Att jag som samhällsengagerad bloggare har ett högt symbolvärde som "hög officer" - som media kallar mig, har jag förstått. Media förstår inte att jag skriver min blogg som privatperson, och har grundlagsskyddad rätt att göra så, vilket är tydligt uttryckt i varje blogginläggs inledning.

Jag har hela tiden varit medveten om riskerna med mitt skrivande i det politiskt korrekta Sverige men jag har sett det som min skyldighet då vi i Sverige inte har någon media som granskar makten utan bara enskilda som jag och Annelie. Det har varit mitt sätt att försvara kärnvärdena i regeringsformen. Mitt sätt att leva upp till soldatedens innebörd

Mitt rättesnöre är svensk grundlag, framför allt regeringsformen. Riksdagen skriver på sin hemsida:

Grundlagarna skyddar vår demokrati. De innehåller reglerna för Sveriges statsskick och är enkelt uttryckt samhällets spelregler. Grundlagarna har därför en speciell ställning i samhället.
All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Det står i regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati. 

Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Dessutom finns riksdagsordningen – ett mellanting mellan grundlag och lag.

Grundlagarna står över alla andra lagar. Med det menas att innehållet i våra övriga lagar aldrig får strida mot vad som står i grundlagarna.

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Det står i regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati. Regeringsformen beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna ska ha och hur den offentliga makten ska fördelas.

Den första regeringsformen utfärdades 1634. Men ända sedan mitten av 1300-talet har det funnits skrivna regler för hur Sverige ska styras. Då tillkom Magnus Erikssons landslag Kungabalken.

Parlamentarismen, att regeringen styr med stöd av parlamentet, riksdagen, började användas efter första världskriget. Men den skrevs in i denna grundlag först 1969.

Kungens makt har successivt minskat genom åren. När den nuvarande regeringsformen trädde i kraft 1974 blev kungen utan politisk makt och fick enbart symboliska uppgifter.


Regeringsformen innehåller 15 kapitel.

Under kapitlet "yttrandefrihetsgrundlagen" skriver riksdagen:

I Sverige har du rätt att tycka och säga nästan vad du vill. Du har rätt att uttrycka dig i radio, i tv och på webben. I yttrandefrihetsgrundlagen står det om dessa rättigheter. Där står också vad du inte får göra, till exempel förtala eller kränka en annan person.

Yttrandefrihetsgrundlagen från 1991 är vår yngsta grundlag och har stora likheter med tryckfrihetsförordningen.

Lagen har vuxit fram i takt med att nya medier har utvecklats. Förmedlas något som kan ses som hets mot folkgrupp eller om det visas filmer med inslag av sexuellt våld kan det räknas som brott mot yttrandefrihetsgrundlagen. Det gäller också om vi skadar staten och samhället genom att publicera något som innebär landsförräderi eller spioneri.

Radio, tv, film och nya medier

Yttrandefrihetsgrundlagen gäller för radio, tv, film, ljud- och bildupptagningar, video och cd-skivor samt webbplatser och bloggar som har ett journalistiskt syfte. Du kan ansöka om ett utgivningsbevis som ger din webbplats grundlagsskydd om webbplatsen har en ansvarig utgivare. Det innebär att inte bara massmedieföretag kan grundlagsskyddas utan även organisationer och privatpersoner. Utan en ansvarig utgivare gäller vanlig lagstiftning.

Webbplatser som innehåller exempelvis diskussionsforum och gästböcker omfattas inte av yttrandefrihetsgrundlagen eftersom de kan ändras av andra än redaktionen. Om varje inlägg godkänns av redaktionen innan det publiceras är det däremot möjligt att få utgivningsbevis.

Ingen censur

Myndigheterna får inte granska det som sänds i radio, i tv eller via annan teknisk upptagning. Undantaget är film på bio som är det enda massmedium som får förhandsgranskas av staten. Statens medieråd sätter fortfarande en åldersgräns för barn och ungdomar.

Jag mår trots allt bra, för jag har som en Guds man Honom på min sida. Den trygghet i livet som man har som frälst förstår man inte om man inte själv har upplevt mötet med Jesus. Som det är uttryckt i 1:a Johannesbrevet 4:18:

I fullkomlig kärlek finns det inte plats för ångest eller rädsla. De drivs undan av kärleken. Om vi fortfarande är rädda och osäkra har vi inte fullt förtroende för den som älskar.

Jag ber därför för ledamöterna i FPAN att man de skall ta tillfället i akt tjäna de kristna värderingarna (som är mina) och fatta ett beslut som vare sig inte skadar mig eller Försvarsmakten som demokratins yttersta försvarare. Ett beslut i Jesus Kristus anda och som följer regeringsformen.

Den 21:e juni vet jag hur det gick och kommer att skriva om det här. Jag inbjuder alternativ media, som megafonerna, att intervjua mig. Journalister från mainstreammedia göre sig icke besvär utan hänvisas till min blogg.

Slutligen, det är inte mainstreammedia som styr Sverige även om de gärna vill tro det, utan lagar och förordningar. Nu har Försvarsmakten chansen att visa att man lever som man lär. Låt oss se om de väljer att göra detta.

Själv vill jag bara börja jobba i Försvarsmakten, eller Försvarshögskolan, igen. Jag är övertygad om att min arbetsgivare sedan 35 år kommer att fatta ett klokt beslut som varken skadar mig eller Försvarsmakten. Min förra arbetsgivare Försvarshögskolan ansåg att jag fick skriva vad jag ville så länge det inte var olagligt. Så rätt de har. Jag är övertygad om att Försvarsmakten förstår detta också.

Land skall med lag byggas (kung Karl XV).

onsdag 24 maj 2017

Om politikers dolda och falska budskap - Gästinlägg 

Gunnar Malmström återkommer här med ännu ett gästinlägg:

Politikers dolda och falska budskap!
Våldets och terrorns företrädare har under täckmantel av koranen genomfört ytterligare ett dåd som medfört död och förintelse under en konsert för barn och tonåringar i England Manchester.

Politiker och media startar omedelbart samma snyfthistoria, Låt inte våldet segra, med mera, med mera! Samma fullständigt meningslösa fraser basuneras ut!

Media påbörjar ett fullständigt dåraktigt narrspel där våldets förespråkare och terrorhandlingen kommenteras av olika självutnämnda och politiskt tillsatta så kallade experter.

Verkligheten är följande. Våldet och terrorns företrädare har segrat ytterligare en gång!

Terrorn kommer att segra i varje våldsdåd som genomförs i syfte att skada och döda alla som inte tillhör den rätta våldsbejakande uppfattningen!

Politikernas öppna argument inom EU har varit och är att terroristshandlingar inte får vara godtagbara skäl för att stoppa migrationen till Europa.

 Verkligheten är tyvärr den att det finns goda skäl för att förhindra all form av migration av personer från nationer som företräder en våldsbejakande inställning och som totalt åsidosätter demokratiska, humanitära och etniska värderingar och principer.

Efter hand smyger samma facit fram som så många gånger tidigare. Egentligen var det och är det så att de får skylla sig själva de som dog, blev skadade, lemlästade och invalidiserade. Hade de ställt upp och välkomnat våldsbejakande företrädare hade det förmodligen inte blivit något terrordåd.

Nationens medborgare, allmänheten äger rätten till att få full information och inte serveras tillrättalagd politiskt intetsägande svammel och lögner.

Det som krävs är att möta våldsbejakande organisationer och enskilda med nationens samlade våldsmonopol och övriga verktyg som står till en nations förfogande, för att förhindra, begränsa våldets företrädare och därmed upprätthålla demokratin, lag och ordning.

Det kan komma och kommer att krävas skarpa insatser för att upprätthålla nationens oberoende från våldsbejakande och demokratifientliga organisationer och företrädare som migrerat och fått fristad inom de västliga EU nationerna.

Varför denna undfallenhet!?
Svaret är enkelt! Det är genom politikernas beslut, främst inom EU-politikernas men även enskilda nationers totala brist på verklighetsförankring och insikt över de underliggande motiven för våldshandlingar av terror som drabbar Västra Europas EU medlemsländer och kommer att fortsätta och med största sannolikhet öka.

Press och media styrda av politiker undviker kända underliggande fakta över sakläget.
Förmodligen på grund av rädsla för allmänhetens reaktion över politiskt omdöme och tillkortakommande.

Politikers och Medias flathet.
Efter genomförda terroraktioner är informationen över döda och skadade satt till att betraktas som en bisak.

X antal döda XX antal skadade, några allvarligt. Standardfrasen från politiker, press och media.

Försök förstå terrorhandlingens omfattande konsekvenser under och efter konserten i Manchester.

För närvarande förkommer uppgiften 22 döda, varav en åttaårig flicka, 161 skadade.

Verkligheten är tyvärr så hård att denna lilla flicka drabbades direkt och kanske minst, fast hon förlorade livet.

Den unga flickans öde ansågs vara tillräckligt från politisk media i Sverige. I övrigt råder fullständig tystnad över den faktiska situationen.

Situationen är oerhört mycket allvarligare för de individer som överlevde och tvingas överleva.

Sprängladdningar med tillstats av hårda föremål som spik muttrar och annan form av metallföremål och även plast, textilier. Vävnadsdelar, blod, kroppsvätskor, maginnehåll och benflisor från själmordsbombarens kropp sprids med oerhörd kraft och träffar ansikten, ögon, oskyddad hud hårdare i förhållande.

Unga människor kommer att vara blinda, sönderbrända och vanställda för livet. Amputationer kommer att krävas på grund av inträngande föremål som trasat sönder vävnader i stor omfattning. Plastikoperationer kommer att krävas i många fall.

Unga människor kommer att ha förlorat normala reaktioner och känsla för resten av livet kombinerat med grava handikapp.

Försök summera allt lidande och förtvivlan som dessa små stackars överlevande unga människor skall behöva möta när de vaknar upp ur narkosen och efterhand tvingas inse vad som väntar under resten av livet som förändrades genom en terrorists agerande, styrd av personers vanvett och hat som utbildat och tillverkat mordredskapen. Kanske som blind, vanställd, sönderbränd, handikappad, amputerad under olika former och grad, varierande från person till person.

Det finns ytterligare en mycket större grupp unga människor som drabbades av detta blodiga stinkande inferno av död och lemlästning.

De som undkom oskadda fysiskt, men som mentalt är helt utslagna av chock, skräckfyllda och som det kommer att krävas allt från några dagar till år för att återvinna normalt liv och som för resten av livet tvingas bära på minnet av en terrorists agerande och hans uppdragsgivare och medhjälpare.

Försök summera den oerhörda sorg och förtvivlan föräldrar släckt och vänner skall tvingas möta och genomlida under resten av livet.

Att vårda och trösta unga människors förtvivlan, handikapp, smärta och sorg.

Det är det som det handlar om, inte X antal döda och X antal skadade, några allvarligt!

Till er alla, försök att förstå vad det handlar om. Politiker, Public-service, press och media gör allt som står i deras makt att för att förhindra att verkligheten förmedlas i osminkad form och tillrättaläggelse.

Demokratin är hotad och mest allvarligt är, hur nationernas medborgare skall kunna ta ställning till nationens val av företrädare om sanningen och verkligheten konsekvent förringas, förtigs och tillrättaläggs genom nationens politikers och medias agerande är demokratin i stort förlorad.

Ett antal nationer är på väg att avskaffa demokratins grundprinciper genom politikers och medias flathet.

Ytterligare en seger för våldsbejakande individer och dess uppdragsgivare är nära att förverkligas!

måndag 22 maj 2017

Om den torkande och krympande våta filten - Gästinlägg

Ännu ett gästinlägg av Gubbar Malmström. Över till Gunnar:

Den våta filten torkar och krymper!

En brytningstid kommer närmare och närmare, sanningen och verkligheten kan inte döljas under den våta filten längre.

Dö gängets företrädare närmar sig den fullständiga kollapsen över för sanningen och verkligheten.

Ett fullständigt desperat skådespel har påbörjats och kommer att fortsätta fram till valet 2018.

DÖ-gängets partiföreträdare och hantlangare har redan våren 2017 i ren desperation startat olika kampanjer för diverse politiskt möjliga block i syfte att fortsätta dölja verkligheten över eget agerande under såväl Reinfeldts perioden som nuvarande Löfven perioden.

Statens och kommunernas ekonomi står i total konflikt med varandra. Statens och kommunernas ekonomiska underskott och obalanser skjuter i höjden.

De misshälligheter som råder i dag är ett intet mot vad som komma skall. Åren 2018-2020 kommer i kalla siffror visa vad det handlar om.

Migrationshaveriet är ett faktum och har så varit på alla områden redan från första stund på grund av feldisponeringar och brist på verklighetsförankring tillsammans med politiskt flum från samtliga partier inom 7-partiklanen.

Det är på sin plats att förtydliga att migrationsverket styrts av politiska förtecken och inte getts möjligheten att självt bedöma.

Att migrationen har havererat totalt, förklaras enligt följande. Migrationsverket tillsätter förordnade Mikael Ribbenvik som ny generaldirektör för migrationsverket efter Anders Danielsson.

Migrationsverket har i dag ca 8000 tusen anställda, inom några år kommer huvuddelen av de anställda att vara uppsagda och arbetslösa.

 Med andra ord ingen politiker är intresserad av att tillträda en guldkantad generaldirektörs tjänst inom migrationsverket.

Annat var det för några år sedan, då var kampen politiskt benhård över att få ståta som generaldirektör över migrationsverket.

Två statsministrar med hantlangare som fullständigt bortom allt förnuft fortsatt rasera hela Sverige på dårskapens altare, under parollen Sverige skall vara en humanitär stormakt har förbytts i fullständigt kaos.

Ekonomiska och sociala utvärderingar från såväl regeringskanslierna och statistiska centralbyråer och oberoende forskargrupper med högt förtroende ger en oerhört negativ bild över det totala migrationshaveriet vars konsekvenser ses i alla samhällets sociala system.

Konsekvenserna av missgreppen och politisk ideologisk dårskap kommer att påverka svensk ekonomi och sociala system under kommande generationer.

Verkligheten ser ut enligt följande. I princip samtliga migranter över 40 år som kom till Sverige under balkankriget har inte kommit in på svensk arbetsmarknad.

Konsekvensen är att samtliga tvingas leva ett lågpresterande liv och därmed enbart var och kommer att vara tärande på samtliga sociala system under hela sin livstid i Sverige, beräknad livstid i Sverige för denna grupp av personer är 30-40 år.

De migranter som kommit till Sverige från 2006 och fram till 2017 har en om möjligt än sämre framtid att vänta.

Huvuddelen kommer aldrig att komma in på svensk arbetsmarknad på grund av för dåliga kunskaper.

Medelsnittutbildningen för migranter från Afghanistan är 1,7-2 år. Migranter från Somalia, Eritrea, Nigeria plus ett antal andra Nordafrikanska länder visar en något bättre bild utbildningsnivå, 2,5-3 år.

Migranter från Iran, Syrien och Irak har en betydligt bättre utbildningsbakgrund varierande från 5 9 år grundläggande utbildning. Ytterst få har högskola, universitets eller specialistutbildning.

Sverige är ett av världens högteknologiska land. För att kunna anpassas till en arbetsplats i Sverige krävs i princip 11-13 års utbildning varav de sista 3-4 åren är specialiserad yrkesutbildning och som grund krävs språkkunskaper i svenska och engelska på högstadienivå.

Sammantaget är bilden ytterst dyster, huvuddelen av migranterna kommer att leva hela sina liv som lågpresterande individer under ett spann av 50 till 70 års livslängd i Sverige.

Inom nämnda grupper som i de flesta fallen är i fertil ålder kommer väsentliga mängder av barn att tvingas växa upp i ytterst torftiga miljöer.

Våld och kriminalitet kommer att vara ett inslag i livsmiljön inom grupperna. Kombinerat med konflikter mellan olika etniska gruppers livsuppfattningar fördelat mellan stammar och klaner.

Ett av de ytterst allvarliga problemen är ökande motsättningar mellan etniska svenskars livsförutsättningar och migranter från MENA-länderna.

De samlade ekonomiska och sociala konsekvenserna är ogreppbara.

Sveriges sociala system kommer inte att klara av det oerhörda tryck som migrationen efterlämnar under många kommande generationer.

Verkligheten börjar tränga ut under den våta filten som torkar och krymper för varje dag som går. Det finns inte längre några unkna fuktiga politiska lögner att hälla över filten för att hindra sanningen att komma alla till dels.

Ett antal politiker och mediaföreträdare har redan insett vad som komma skall och har blivit så kallade roddare.

De ror i vild förtvivlan för att komma över på den andra sidan på samma sätt som skedde efter andra världskriget när hela det svenska politiska garnityret av partier på heder och samvete förnekade all kännedom om och samhörighet med Nazister och brunskjortor.

Kvar står sanningen om det stora J som stämplades i judiska pass på inrådan av svenska myndigheter, framstående i denna hantering står Centerpartiets Ledning (f.d. bondeförbundet) och socialdemokraterna, Högerpartiet och folkpartiet.

Det är med andra ord oerhört illa ställt med konsekvensen inom svensk politik än idag.

Det enda som 7-partiklanen är konsekventa med är lögnerna över egen tillvaro såväl då som i nutid.

Det är en god början att ta del av Torgny Segerstedts kamp inom Göteborgs Handels och sjöfartstidning över demokratins grundvärde.

I princip var samtliga då existerande politiska partier av den åsikten att tidningen borde förbjudas och läggas ned främst stod Centerpartiets företrädare.

För bondeförbundet gällde Nazismen som den överbryggande garanten för framtiden och att samtliga judar borde utrotas.

Det kan mot ovanstående bakgrund finnas en viss förklaring till varför Rasist, brunskjorter och nazistkorten kommer upp från de partier som känner sig mest nedskitna av historiens vingslag.

Uppenbarligen har judekorten in stoppats ned i historiens mörka arkiv.

Antisemitismen och Israels förintelse står uppenbarligen fortfarande kvar på önskelistan inom 7-partiklanen.

För ett antal månader sedan påbörjades insamling av underlag till den våta filten som torkar och krymper och som presenterades på FB för några dagar sedan.

Den våta filten har krackelerat under de sista dagarna av den underliggande sörjan av lögner och politiska floskler.

Jag anade inte då och knappast för en vecka sedan den fullständigt dramatiska omsvängning som nu är på väg att förmodligen smula sönder Dö-gänget, PK-klanen, 7-partiklanen och den tvivelaktiga Medi-maffian.

Därutöver finns en liten grupp (exklusiva och oantastbara)enligt eget förmenande, mediokra artister som likt asätare och med självgod inställning fullständigt ställt sig till förfogande för press Media och public service.

Hur stor den personliga politiska övertygelsen är över eget agerande är minst sagt tveksamt, i ett antal fall lyser mammons ansikte igenom. En del bör kanske undantas på grund av bristande insikt över eget tillkortakommande.

Den  övergripande kvarvarande delen av svensk public service är radio och Tv.
Hur länge till kommer ledningen för publik service att kunna hålla ut mot den anstormning som ökar dag för dag.

Lögnaktiga heliga floskler av publik service från politiskt tillsatta lakejer faller som käglor för det framrusande klotet sanningen och verkligheten.

Delar av Public service och Media har uppenbarligen förstått och befinner sig på samma roddares väg som 7partiklanens politiker och samlade anhang.

De som kanske inte är införstådda med roddares väg, är ett omdöme som myntades av Göteborgs Handels och sjöfartstidning under och efter andra världskriget av ansvarig utgivare Torgny Segerstedt.

Räddares väg är synonymt med alla medlöpare till Nazismen och antisemitismen som med alla till buds medel försökte komma från eget engagemang och inställning för nazismens och antisemitismens härlighet som medförde miljoner människors död, förnedring och en värld i spillror.

Lägg speciellt märke till att såväl fysiskt och psykiskt våld, förnedring och ringaktning över för den egna nationens medborgare ingick i det bakom liggande agerandet för att underkuva och förhindra all opposition mot galenskapens lakejer, tillsatta av politiker och självutnämnda.

För Sveriges del är nödens och förstörelsens tidevarv av Europa extra känsligt.
Sverige var det enda Europeiska land som uppehöll fulla diplomatiska och handelsförbindelser med Nazismens antisemitisms härjande i Europa.

Samtliga svenska dåvarande och nuvarande politiska partier till trots för namnbyte och diverse annat trixande för att undvika verklighetens och sanningens sökarljus över partiernas agerande i dåtid och i nutid agerar på samma sätt.

Det parti som stod till största del utanför det politiska agerandet var kommunistiska partiet, men valet av Lenin och Stalin ger inte några högre poäng på anständighetens smala väg.

Att med så hårda ord som jag valt att sätta på politiker och Media sammantaget och ett antal artister tre sig förmodligen för ett antal personer som väl hårt. En enkel förklaring finns.

Varje individ som medvetet blundar över massmord, enskilda mord, etnisk rensning, tortyr, ödeläggelse, förstörelse och oändligt mycket mer och därutöver medvetet undanhåller sanningen, undergräver den egna nationens medborgares rätt till saklig information och som mer eller mindre öppet bedriver samhällsomstörtande verksamhet för att genomföra en inriktning av samhället som totalt strider mot nationens medborgares inställning och framtid är i samtliga avseenden inne på samma agerande som hantlangare till Nazismens och antisemitismens företrädare.

För att citera en närliggande Nordisk nations företrädare. Anständigheten och moralen lyser med sin totala frånvaro.  Nationen kommer aldrig att glömma och förlåta. Agerandet är så uselt att glömma och förlåta är omöjligt i sanningens namn.

onsdag 17 maj 2017

Om när feministerna blev "hen" - Gästinlägg

Karin är tillbaka med ännu ett gästinlägg. Över till Karin:

Hur FEMINISTERNA blev HEN!

Att Sverige under en period var vad vi idag kallar "könssegregerade" med olika ansvarsområden för män och kvinnor har en lång historisk förklaring.

Men denna "könssegregation" har inte alltid funnits i det Svenska Samhället.

Vi får gå ändå tillbaka till "grottmänniskorna" eller till Djurens värld. Då mannen jagade och skaffade mat, medan kvinnan såg till hemmet.

Det har helt enkelt förr handlat om människans överlevnad. Kvinnornas utsatta situation, de perioder då de väntade barn eller hade småbarn.

Allt eftersom människan blev "civiliserade" strukturerades ansvarsområdena och makten upp mellan kvinnor och män.

Så länge som människan levde i ett "jordbrukssamhälle" som var makten och ansvaret delat ganska lika inom familjerna. Män och kvinnor arbetade sida vid sida inom "jordbrukssamhället" för att överleva.

Historiebeskrivningarna vi läst om handlade mest om Kungar, Adel och deras liv och familjesituationer.

Inte om hur "den vanliga människans" makt och ansvarsfördelning mellan könen inom familjen var.

Oftast var det KVINNAN i familjen som hade den totala makten i hemmet! Hon som såg till att det fanns mat på bordet och att barnen inte for illa. Hon som sa till mannen då det behövdes fylla på förråden hemma.

Den politiska makten fanns hos "överhögheten" och berörde inte "den vanliga medborgaren".

Det var hos "överhögheten" som skillnaderna mellan könen märktes mest. Kvinnor inom Kungafamiljer fick till exempel stå tillbaka då det gällde att ärva tronen och kvinnor fick inte bli "familjeöverhuvud" för en Adelssläkt.

En "könsskillnad" som inte fanns hos "allmoge" på samma sätt.

Det var "överhögheten" som bestämde att det var männen som skulle gå ut i krig och inte kvinnorna.

Det var "överhögheten" som bestämde att Kvinnor inte skulle ha rösträtt osv.

När befolkningen gick från "naturahushållning" till "planhushållning" och att köpa det de behövde i hemmet, var det helt plötsligt männen som höll i hushållsekonomin. Ett område som förr varit kvinnornas.

Även om många kvinnor var tvingade att arbeta utanför hemmet för att försörja familjen, hade kvinnorna inget att säga till om ute i samhället.

Kvinnornas tidigare makt och ansvarsområden försvann mer och mer och det blev en period i vår historia då männen fick den offentliga makten över kvinnan.

******************
Sedan har kvinnors ansvarsområden och makt under alla år varit olika från land till land. Men ska försöka hålla mig till det Svenska samhället.

*******************
Här börjar den verkliga "KVINNOKAMPEN" om att återfå den jämlikhet de tidigare blivit berövad av "makteliten".

Denna "kvinnokamp" påbörjades ungefär samtidigt som "folkets" kamp mot att all makt fanns hos några få grupper i samhället.

Tidigare var det "Adel, Präster, Borgare och Bönder" som hade makten i samhället. Det vill säga de som hade pengar och ägde både marken och hade den ekonomiska makten. Och som stiftade lagarna i Sverige.

*********************

Kvinnokamp under 150 år

Från myndighetslagen till rösträtt, fri abort och jämställdhet – vägen till kvinnors lika rätt har varit lång. Följ med på en rättviseresa från 1800-talets mitt fram till i dag.

Det var under 1800-talets mitt som något hände i världen. Kvinnor började organisera sig för sina rättigheter. Sedan dess har kvinnorörelser i olika former utmanat, ifrågasatt och kämpat.

Här får du några milstolpar i Sveriges kvinnors historia.

1858 
Debatten har pågått sedan 1809, men nu beslutar riksdagen att en ogift kvinna som fyllt 25 år får bli myndigförklarad om hon anmäler det till domstolen. Kvinnan behöver dock tillstånd från målsman.

Stridande för lagen var bland andra författaren Fredrika Bremer. Hon ses i dag som en pionjär för den svenska kvinnorörelsen och för kvinnors rätt att bli myndiga.

Hennes socialrealistiska bok Hertha från 1856 ger uttryck för det och ska ha spelat stor roll för att lagen antogs.

1864 
Mannen förlorar sin lagliga rätt att slå sin hustru, något som kallas hustruaga. Många män, framför allt de liberala, utnyttjar aldrig den rätten då den anses förnedrande, men nu blir det olagligt.

1873
Kvinnor får rätt att studera på universitet och ta akademisk examen. Men de får ännu inte ta någon teologisk eller högre juridisk examen.

Det här året bildas också Sveriges första kvinnosaksförening, Föreningen för gift kvinnas äganderätt, av feministerna Anna Hierta-Retzius och Ellen Anckarsvärd. Föreningen ifrågasätter bland annat mannens makt över sin hustru både kroppsligt och ekonomiskt.

Föreningen bidrar till 1874 års lag för gifta kvinnors rätt att själva ha hand om sin arbetsinkomst. 1895 går föreningen samman med Fredrika Bremer-förbundet som startades 1884 i syfte att påverka det samhälle som inte ger kvinnor möjligheter till utbildning, samhällsinflytande eller egen försörjning.

Förbundet existerar än i dag och är därför en av Sveriges äldsta kvinnoorganisationer.

1919 
Den kvinnliga rösträtten röstas nu fram i Sverige efter hela tolv års utredning. Pådrivande för kvinnors rösträtt är bland annat Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR), som bildats 1902 och är en förening som har stöd både från höger och vänster.

Socialdemokraten Signe Bergman och högerorienterade Lydia Wahlström är de ledande inom organisationen. LKPR självupphör 1921.

1921 
Nu hålls det första valet där kvinnor får rösta. Fem kvinnor tar också plats i riksdagen. Det är liberalen Elisabeth Tamm, socialdemokraterna Agda Östlund och Nelly Thüring samt Bertha Wellin från Lantmanna- och borgarepartiet i andra kammaren samt Kerstin Hesselgren i första.

Men få kvinnor röstar i valet och kvinnorna i riksdagen får inte delta i arbetet på samma villkor som män. De får jobba hårdare och enbart ägna sig åt så kallade kvinnofrågor, som inte anses viktiga. Kvinnornas strategi blir därför att samarbeta över partigränserna för att få genomslag för sina förslag.

1935 
Alva Myrdals bok Stadsbarn kommer ut och blir Sveriges största skrift om barnomsorg. Alva Myrdal vill modernisera barnomsorgen och att kvinnor ska få delta i arbetslivet på samma villkor som män.

Under senare delen av 30-talet sker en kraftig utveckling av barnomsorgen. Abortlagstiftningen är sträng och det är olagligt att upplysa om preventivmedel.

Kvinnor är rädda för att bli gravida och för att behöva utföra illegal abort. Elise Ottesen-Jensen, grundare av Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, reser hela Sverige runt för att föreläsa om hur kvinnor skyddar sig mot graviditet.

Främst vänder hon sig till arbetarklassen och strider för fri abort, avskaffandet av preventivlagarna och för homosexuellas rättigheter.

Det hon gör är olagligt och flera gånger riskerar hon fängelse, men hon får gehör för sitt arbete. 1938 tillåts preventivmedel men får bara säljas i affärer för sjukvårdsartiklar.

1939 
Kvinnor kan nu inte längre bli avskedade på grund av graviditet, föräldraskap eller giftermål om de jobbar inom statlig tjänst.

1965 
Kvinnokampen har legat i stiltje sedan andra världskriget. Nu börjar den åter resa sig. Först nu kriminaliseras våldtäkt inom äktenskapet.

Samma år gör P-pillret sitt intåg på den svenska marknaden. P-pillret ses som en frihetsrevolution för kvinnor då de får möjlighet att själva ta kontroll över sin kropp och reproduktionen.

1968 
Grupp 8 bildas av Barbro Backberger, Birgitta Bolinder, Gunnel Granlid, Birgitta Svanberg, Greta Sörlin, Ulla Torpe, Iréne Matthis och Louise Waldén. De kämpar för kortare arbetsdag, utbyggd barnomsorg, fri abort och rätt till smärtlindring vid förlossning.

1971 
börjar Grupp 8 återuppväcka Internationella kvinnodagen. Grupp 8 ses som en symbol för 70-talets kvinnorörelse.

1975 
Den nya Abortlagen börjar gälla. Från och med nu får kvinnan göra fri abort fram till den 18:e graviditetsveckan, det vill säga hon behöver inte ha särskilda medicinska skäl för att göra abort.

1980
Sveriges första jämställdhetslag börjar gälla, vilket innebär att män och kvinnor får samma villkor i samhällslivet. Det gäller lika rätt i fråga om arbete, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter.

Lagen är könsneutral men syftar främst till att förbättra kvinnors villkor i arbetslivet.

1999
Sverige inför som första land i världen Sexköpslagen, vilken innebär att man kriminaliserar köp av sexuella tjänster, men inte försäljning.

Främst kvinnor är offer för prostitution men lagen är könsneutral.

Källor: Barnomsorgsguiden, Wikipedia, Jämställ.nu, Göteborgs universitet, Umeå universitet

http://www.minnenasjournal.nu/kvinnokamp-under-150-ar/

************************

Här går vi tillbaka till 1970-talets Kvinnorörelse!

En "kvinnorörelse" som tagit över "kvinnokampen" och blivit en "feministrörelse" på vänsterkanten som börjat ge "alla män" skulden för ojämlikheterna i Svenska samhället.

Idag kämpar inte "feministerna" för kvinnor, utan har blivit ännu en av "kulturmarxismens" förespråkare.

Då jämlikhet till och med är inskriven i lagen, har "feministerna" helt plötsligt ändrat inriktning.

Det blev en "Klasskamp" mot männen. För nu hade socialdemokratin haft makten så många år att de själva var "makteliten".

Istället för att samarbetar med männen så startade de en kamp för att ge kvinnor makt över hela samhället baserat på KÖNSTILLHÖRIGHET istället för på "lika villkor" baserat på KOMPETENS och KUNSKAP.

Istället för att dessa "kvinnosakskvinnor" anpassade sig till samhället, ansåg de att "samhället" skulle anpassa sig till kvinnorna.

"Feminister" som vill ha samma "rättigheter" som männen, men inte samma ansvar.

De började kämpa för att ett "patriarkaliskt samhälle" helt plötsligt skulle vara ett "matriarkaliskt samhälle".

Dessa "feminister" var och är inte ute efter "jämlikhet" utan de vill ha hela makten i Sverige. Att Sverige skulle bli "feministiskt" långt ut på vänsterkanten.

De anser att även om kvinnorna nu hade fått rätt att studera och arbeta på lika villkor, så gick det för sakta. De ville in i "maktens korridorer" fortare och anser att de blivit "diskriminerade" på grund av sitt kön.

Eftersom de fått igenom de flesta "jämställdhetsfrågor" i samhället utvidgade feministerna sin kamp till att gälla alla grupper som de anser vara "diskriminerade".

Idag så kämpar dessa "feminister" för KVOTERING, inte bara efter kön, utan efter religiös tillhörighet, sexuell läggning, hudfärg eller andra grupper som "feministerna" anser vara "diskriminerade".

Denna "kvotering" har gjort att kompetensen inom många områden har sjunkit katastrofalt.

***************

Det är INTE "allas lika värde" att någon person ska få ett arbete eller en maktposition på grund av vem den personen är eller hur personen ser ut.

Istället borde det vara vilka KVALIFIKATIONER den person har som bestämmer vem som får jobbet.

OAVSETT KÖN, SEXUELL LÄGGNING, HUDFÄRG; RELIGION eller URSPRUNGSLAND.

Mer av Karin hittar du här.