tisdag 2 februari 2016

Om False Flag Operations riktade mot svenska folket

Det är tur det finns utländsk media. Annars skulle man aldrig få veta sanningen i Nordens DDR.

Läs denna artikel. Den pekar ut en svensk vänstertidning (gissa vilken) för att ha iscensatt "attacken" mot migranter från svenska nynazister den 29/1 2016.

Här är ytterligare en artikel. Enligt Aftonbladet rusade ett gäng "rasister" in på centralen med en bit papper om att banka ner invandrare.

Den förste person de ser är Christian och honom skriker de "jävla rasist" åt och sen slår de honom.

Aftonbladet skriver: "Då ser vi att det kommer massa folk och jag säger till honom att vi ska flytta på oss, men innan vi hinner undan skriker någon ”jävla rasist” till mig och så får jag en hård smäll i ansiktet."

För oss som kan tänka själva passar detta som media vill få oss att tro händer perfekt in i det som sker just nu.

Vi är dock inte ensamma om detta fenomen. Situationen är likadan i Merkels Tyskland. Läs här.

Koppla detta till Mona Sahlins uttalande om att nazismen ökar i Sverige så framträder en tydlig bild.

Min bloggranne Tobias Lindberg är inne på samma linje som jag. Läs här.

Den kulturmarxistiska makteliten i samarbete med media genomför en samordnad och riktad False Flag Operation mot svenska folket för att få oss att tro att Sverige dräller av onda nynazister och antidemokrater som attackerar stackars "flyktingbarn" och invandrare.

Detta trots att vänstern gång på gång bevisar för alla helt öppet vilka de antidemokratiska krafterna är. De själva. Sverige är idag en vänsterfascistisk stat som är närmare en totalitär diktatur än en demokrati,

Det innebär man nu arbetar helt enligt den kulturmarxistiska FN Agenda 2021/2030. Sverige är pilotland och skall bli den första kulturmarxistiska totalitära diktaturen i Europa.

Medias, rikspolischefens och regeringens agerande verkar gå hand i hand. De arbetar tillsammans under samma ideologi, kulturmarxism.

Kom ihåg att Stefan Löfvén handplockade Dan Eliasson till jobbet trots att han hade lyckats att köra både Migrationsverket och Försäkringskassan i botten. Han ville förmodligen ha en rikspolischef som är bra på att förstöra.

Givet det faktum att 8 av 10 poliser vill sluta (läs här) så är även detta en del av planen förmodligen. Att få alla dugliga poliser som ser sig som demokratins försvarare att säga upp sig. Sen kan rikspolischefen ersätta alla de som slutat med "sina" handplockade poliser som han kontrollerar under Stefan Löfvén som i sin tur kontrolleras av globalisterna precis som Angela Merkel.

Det finns ett utbrett missnöje med Dan Eliasson inom polismyndigheten. Lär här vad polisinspektör Anders Karlsson skriver. Vad hände med polisintendent Anders Karlsson då som stod upp för polisen?

Den maktelit som tillsammans med media (som ägs av globalisterna) delar regeringens dröm om en totalitär kulturmarxistisk diktatur där befolkningen är skrämd till tystnad.

Att Mona Sahlin pratar så mycket om "nazister" beror sannolikt på nationalsocialismen är en socialistisk ideologi som alltid förnekats få sin plats på den politiska kartan av vänstern.

Alla ismer är ideologiskt förenade, som jag skrivit om tidigare på denna blogg här. Hon känner nog innerst inne ideologisk samhörighet med nazismen och det är därför hon pratar om den så mycket.

Händelserna runt folkets demonstration där vanliga svenskar säger i från och uttrycker sitt krav på återinförande av demokrati och nyval får denna maktelit av kulturmarxister visar att makteliten är mycket rädda för att folket börjar förstå vad som sker.

För dem är nationalism och regeringsformens skrivning att all makt utgår från folket det värsta de vet. Detta är förklaringen till att såväl Sverigedemokraterna och folkets demonstration är utsatta för en massiv smutskastningskampanj. De märker tydligt att alla svenskar inte är skrämda till tystnad och blind lydnad.

Min uppmaning är att läs överhuvudtaget inte svensk media. Titta absolut inte på SVT eller TV 4. Lyssna inte heller på SR som är helt infiltrerat av kommunister från Frankfurtskolan. Något som Stefan Torssell talade om på den andra folkets demonstration.Läs utländsk och alternativ media istället och bloggar från fritänkande människor. Framför allt, tänk själv och bilda dig en egen uppfattning. Min uppfattning behöver inte vara rätt.

Det som visas och skrivs i svensk media är rena påverkansoperationer riktade mot dig och mig. Det som blåses upp som "nazistattacker" är förmodligen False Flag Operations iscensatta av den kulturmarxistiska makteliten.

Vem vet, de som utför dessa kanske är de poliser som Dan Eliasson tänkt ersätta de demokratiska poliser med som slutar i en alarmerande takt? De kanske tränar den taktik som de sen skall använda mot oss i samverkan med de 16000 överstatliga poliser som EU disponerar? Läs vad Henrik Alexandersson skriver här.

Jag vet inte, men det är ett fullt möjligt scenario.

Det är nu eller aldrig. Det är nu vi måste få kulturmarxismen att släppa sitt strypgrepp om oss. Res dig mot förtrycket eller duka under tillsammans med dina barn och barn-barn.

Lyssna även på Ulf Claesson när han reflekterar över tillståndet i landet:
Gästinlägg - Stefan Torssell om sitt deltagande i folkets demonstration

Detta som Stefan skriver är så bra och jag känner verkligen enorm samsyn med hans ord då jag också är en sann demokrat som aldrig kommer att sluta hävda att all makt utgår från folket. Politiker är våra tjänare och inte tvärtom.

Nu över till Stefan Torssell:

Jag såg att Annelie Sjöberg skrev att hon kände sig förnedrad av att behöva deklarera självklarheter som att hon tar avstånd från fascism, antisemitism och andra totalitära och rasistiska ideologier. Därmed punkt slut från henne.

Hon talade på Folkets demonstration lördagen den 30 januari på Norrmalmstorg i Stockholm. Jag är också talare på Folkets demonstration och delar hennes känsla av sorgmod att behöva förklara självklarheter.

Men för att reda ut detta en gång för alla så ska jag bidra med en innehållsdeklaration för vad jag står för.

Jag tog klar ställning mot antisemitismen när jag var 18 år efter att ha läst Herbert Tingsten. På den tiden var jag en ung sjöman.

På sjömansbiblioteket, ungefär vid samma tid, hade jag även funnit Per Wästbergs bok ”På svarta listan”.

Den beskrev den fascistiska människan. Likaså Sartres ”Muren” fann jag i sjömansbiblioteket där novellen ”En ledares barndom” satte sig som en smäck i mitt inre. Båda böckerna beskrev fascismens tänkesätt. Det var definitivt inte min tankevärld.

Sjömansbibliotek var små bärbara boklådor som kunde innehålla upp till 40 böcker. Fartygen bytte sjömansbibliotek mellan varandra. De var arbetargrabbarnas universitet, förutom arbetet och mötena med människor.

Utan Wästberg kanske jag inte hade förstått Sartre. Filosofen Harald Ofstad har bäst sammanfattat den fascistiska grundsynen som är förakt för svaghet.

Senare kom jag också att läsa om den fascistiska statsläran där samhället betraktas som fritt från konflikter och därför ska underordnas vad den högste ledaren vill. Denne vet bäst. Folk har ingen egen vilja.

Statsläran kallas för ett korporativt styrelseskick. Den svenska socialdemokratin har ofta beskyllts för att tillämpa en korporativ samhällsmodell till skillnad från liberaler som vill konkurrensutsätta offentliga verksamheter.

Lyckligtvis förs den diskussionen bland bildade akademiker och inte av den brölande våldsvänstern.

Jag kom alltså mycket tidigt att förstå att fascismen består av två element, dels en syn på människan där den svage föraktas, dels en statslära där folket ska underordna sig ledarnas önskemål.

Folkliga demonstrationer är därför helt uteslutna under ett fascistiskt styre. Kanske tidigare och intensivare än de flesta tog jag avstånd från fascismens tankegods.

Efter att ha läst Tingsten så blev den judiska frågan min fråga. Nazism är fascism kopplat till en raslära. Jag betackar mig.

Kommunismen hade en viss lockelse när jag träffade medelklassens välartade ungar på universiteten några år senare.

Många universitetskommunister kunde ofta förväxlas med New age-rörelsens drömmare. De omgavs av diffusa dimmor som även innehöll en doft av hashish. Men det fanns också en hårdför kärna som var fyllda av citat och fraser. Påminde om frälsningsreligioner i olika former.

Så läste jag Lenin om proletariatets diktatur. Enligt teorin ska ett avantgarde uppfostra arbetarklassen under en övergångsperiod och därför måste en diktatur upprättas. Även under proletariatets diktatur är folkliga aktiviteter otänkbara.

Per Wästberg och Sartre gjorde mig till antifascist, Herbert Tingsten gjorde mig till antinazist och Lenin fick mig att bli antikommunist.

Jag förstod ända in i märgen nödvändigheten att värna och kämpa för demokratin.

Den innebär för mig också att man ska värna de borgerliga friheterna som yttrandefrihet, organisationsfrihet, pressfrihet, mötesfrihet och fria val.

Men det är inte bara fascismen som har en människosyn, alltså föraktet för de svaga. Även vänstern har en människosyn.

Man kan generöst tolkat säga att demokrater och liberaler ser människan.

Människan är som hon är med alla sina fel och brister. Den enskilde har goda och dåliga sidor. Låt därför lagar utformas så att de svagare, de välvilliga eller de aningslösa inte kan utnyttjas av giriga och maktlystna.

Vänstern däremot tror att människor är formbara under proletariatets diktatur.

Under den socialistiska övergångsperioden formas den nya ständigt goda människan.

Krasst kan man säga att vänstern tror att man kan manipulera fram en ny mänsklighet, medan demokrater och liberaler tror att människan är som hon är och att samhället ska skydda den enskilde.

Utifrån det resonemanget är jag en övertygad demokrat. Jag vill att varje enskild människa ska ha rätten att sträva efter sin egen lycka utifrån sina förutsättningar och personliga mål.

Men jag har förstått något mer om demokratin. Demokrati är ett mycket effektivt sätt att fatta bra beslut. I diktaturer så kan dåliga projekt sällan stoppas om proletariatets diktatur eller den fascistiske ledaren bestämt sig.

I en demokrati har man däremot möjlighet att diskutera och kritisera. En dålig idé kan försvinna ner i papperskorgen utan att den kostat en krona.

Därför anser jag att i en demokrati ska man ha rätt att även kunna få dåliga förslag prövade och felaktiga förslag granskade. Kvar blir de utmärkta samhällslösningarna.

Men jag har förstått något mer. All kunskap sitter i hjärnan. Ska man slå i en spik, splitsa en tross, reparera en motor eller lösa ett matematiskt problem så sitter den kunskapen lagrad i hjärnan.

En skickligt omklädd soffa eller en hopsnickrad uteplats kräver lika intensiv tankeförmåga och kunskap som att kunna skriva en kulturartikel.

Jag har stor respekt för det arbetande folkets erfarenheter och alla som har eller just nu uträttar någonting. Därför har jag en stor och ödmjuk respekt för alla människors olika kunskaper.

Solidaritetsmässigt står jag alltid på det arbetande folkets sida gentemot de besuttna. All makt korrumperar och måste därför alltid kunna ifrågasättas för att vi ska kunna skapa det goda samhället.

Jag förstår Annelie Sjöbergs känsla av förödmjukelse att behöva redovisa självklarheter.

Jag bär på samma känsla.

Att människor som antagligen inte lika grundligt som jag funderat igenom olika styrelseskick och olika syn på människan uppfattar att jag har redovisningsplikt inför dem gör att jag känner skam kombinerad med sorg.

Att misstänkliggöra andra människor utifrån ren dumhet är vanhedrande för den som utsatts för en sådan granskning.

Så, nu har även jag avlämnat en innehållsdeklaration. Det är från dessa kunskaper och ställningstaganden jag deltar i Folkets demonstration.Gästinlägg - Avgå Stefan Löfvén

Ett nytt gästinlägg av Daniel Johansson:

Inrikesministern Anders Ygeman säger att han oroar sig över den utveckling som skett nu i samhälle den senaste tiden.

Men det han inte tänker på är att både hans egen regering och framförallt regeringen Reinfeldt bär skulden till att det blivit så kaotiskt här i landet.

Han blir oroad när det bildas medborgargarden och att demonstrationer som Folkets demonstration äger rum.

Hade inte vi fått det kaoset som förvärrades under förra hösten då det kom så många invandrare på för kort tid att bostadsbristen förvärrades och även otryggheten.

Hade polisen haft full kontroll och att de alltid kunde åka på larm när vanliga människor behöver polisens hjälp hade det aldrig funnits behov utav några medborgargarden.

Folkets demonstration hade heller aldrig ägt rum om regeringen och även den delen av oppositionen som består utav allianspartierna hade kunnat respektera demokratin och inte försök tysta och förtala det åttonde partiet Sverigedemokraterna.

Hade den samlande sjuklövern lyssnat på sina medborgare hade inga regimkritiska demonstrationer ägt rum.

Hela ansvaret ligger på dig Anders Ygeman och den övriga sjuklövern.

Nej Hr minister det är dags nu att vakna upp ur den sköna Törnrosa sömnen och börja se verkligheten som den är.

Er regerings förtroende är i botten.

Om ni hade den minsta respekt för de svenska väljarna skulle ni omedelbart avgå och utlysa nyval.

Eftersom er regering är så svag att ni behöver alliansens nerlagda röster och att Vänsterpartiet skall rösta ja eller lägga ner sina röster för att få igenom er politik visar att ni inte har något mandat att regera landet och försöka göra någon vänstersväng.

Den stora icke socialistiska majoriteten hade möjliggjort en annan regering bara den velat ta chansen och inte levde i en sandlåda.

Avgå Stefan Löfvén