söndag 31 januari 2016

Om S-regeringens inställning - Gästinlägg

Ännu ett gästinlägg av Gunnar Malmström:

Sakta bit för bit flagnar och faller skalet av och innanför skalet kommer den verkliga inställningen ut om S-regeringens uppfattning om den enskildes rösträtt och framför allt de enskildes rätt att uttrycka egenfattad uppfattning över regeringens agerande och trovärdighet att leda och värna nationens intressen nationellt och internationellt.

S-regeringens högsta representanter har inget till övers för demokratins grundvärden och minst av allt att tillerkänna den enskildes rätt att kritisera och ifrågasätta regeringsbeslut oavsett i vilket ärende kritiken gäller.

Under Stefan Löfvens ledning av partiet och framför allt som statsminister har en kultur av yttersta förakt gentemot den enskildes demokratiska rättigheter genomförts inom alla plan i det svenska samhället.

Dessvärre är det ett absolut faktum att i stort samtliga ministrar med staber och tillsatta riksämbetsinnehavare anser att kritik mot fattade regeringsbeslut är att betrakta som extremistiska och ett uttryck för regeringsfientlig inställning.

Främst i raden av belackare av de svenska röstberättigades uppfattning står Stefan Löfven, Anders Ygeman, Mona Sahlin och därefter kommer hela svansen av uselhetens lakejer.

Underförstått är att S-regeringens uppfattning över att svenska folket i demokratins anda äger rätten att ifrågasätta regeringens agerande och icke agerande är enligt de nämnda att anse som extremistiskt och samhällsfientligt.

I klartext går det inte att undkomma att S-regeringen i princip anser att den enskildes rösträtt och rätten att ifrågasätta och kritisera regeringens agerande icke är förenligt med S-regeringens uppfattning.

I sin förlängning innebär S-regeringens kritik över de röstberättigades agerande skall ifrågasättas intill gränsen av att allmänna val i princip är oförenligt med S-regeringens inställning. Sannolikt en av grundstenarna i Decemberöverenskommelsen.
Om media och vänstern - Gästinlägg

En ny gästkrönikör på min blogg, Daniel Johansson:

En grundläggande del i ett demokratiskt samhälle är att det finns en media som har till uppgift att granska maktens män och kvinnor. De skall även vara helt neutrala och aldrig öppet ta parti utan behandla alla partier som verkar demokratiskt lika.

Men i Sverige är ju knappast media neutralt eller konsekventa. Svenska journalister har tagit på sig någon slags roll som uppfostrare.

Svenskarna skall uppfostras att ha vissa politiskt korrekta åsikter om mångkultur, feminism och liknande saker.

Här granskar de inte makten ordentligt utan snarare ägnar sig åt att vilja förfölja människor som inte inrättar sig i fållan.

Enskilda människor hängs ut av Expressen för att de skrivit saker på nätet anonymt på nätet men som journalisterna på tidningen fått tag på alla uppgifter om med hjälp av den vänsterextrema researchgruppen med kopplingar till AFA som hackat sig in på kommentarsfält och som sedan en Expressen journalist kunnat använda sig av och åka hem till enskilda människor och trakassera dem och sedan hänga ut dem med namn och bild i tidningen.

Detta är helt oacceptabelt att journalister skall kunna ta sig sådana rättigheter att på olaglig väg komma över sådana uppgifter. Om brott har begåtts är det polis och åklagare som skall med hjälp av rättsväsendet utreda och ev bestraffa folk som skrivit olagliga saker på nätet inte journalister.

Att man tar avstånd från nationalsocialismen och fascismen ser jag som något alla måste göra då dessa ideologier är totalitära och människoföraktande. Men att man inte på samma gång tar avstånd från kommunismen är för mig en gåta.

Om man tittar på alla ismer som är totalitära så är det kommunisterna som mördat flest människor av alla. Sovjetunionen med vasalstater, Kina under Mao, Nord Korea, Vietnam, Pol Pots Kampuchea och Castros Kuba.

I alla länder där socialism införts som styrelseskick finns råder det inga mänskliga fri och rättigheter alls.

Men en stor del av den svenska eliten inom journalistkåren, kultursfären och skolan har socialism och även kommunism som ideologi. Barnen får aldrig lära sig i skolorna om kommunismens illdåd. Alla illdåd måste belysas vilken ism det än är som begått brott mot mänskligheten.

Den demokratiska trovärdigheten kan man verkligen ofta ifrågasätta hos journalistkåren.

För dem är det helt ok att vänsterextremister stör torgmöten med glåpord och även ibland kasta saker på den lagliga demonstrationen eller torgmötet som fått tillstånd av Polismyndigheten.

Det är bra att polisen är på plats när dessa skränande extremister håller på men det är dåligt att de inte bara kör bort dem. Speciellt då de egentligen inte har något tillstånd till sin motdemonstration.

Detta sker oftast om det är Sverigedemokraterna eller folkets demonstration som anordnar det. Och om någon på den Sverigevänliga sidan försvarar sig mot en buse från extremvänstern vinklar alltid medierna det som att det vore Sverigevännens fel.

Medias rapportering vid sådana här tillfällen är nästan alltid helt lögnaktiga. Vänsterextremisterna beskrivs bara som upprörda medborgare när de egentligen snarare är välorganiserade aktioner från extrema rörelser på vänsterkanten.

Vänstern har alltid haft en svart vit världsbild. Alla som inte delar deras älska alla linje är automatsikt onda. De lever i en drömvärld och de reser gärna runt för att förstöra och störa möten.

Att dessa övergrepp på våra demokratiska rättigheter som mötesfriheten accepteras av journalistkåren är en skam.

Sverige är verkligen ett land som är på väg att helt bli en totalitär stat där staten vill censurera internet och övervaka allt och alla att man skall hålla sig inom åsiktskorridoren.

Det måste bli ett slut nu med detta. Den dagen SD hamnar i regeringsställning så har de ett gediget dagsverke att utföra.

Jag anser att presstödet måste göras om och villkor införas att om en tidning skall få behålla stödet är att de måste börja hålla sig till sanningen och behandla alla partier lika. Ta avstånd från alla totalitära idélogier även kommunismen, alt avskaffa hela rasket.

Avskaffa tv-licensen och beröva SVT den särställning de idag har då de missbrukar den makt de fått av staten.

Nolltolerans mot att mötesfriheten kränks (detta gäller alla).